از مزرعه تا سفره، ثبات و کیفیت، سود همگانی از مزرعه تا سفره، ثبات و کیفیت، سود همگانی
آموزش و فناوری، بهره وری، اقتصاد سلامت آموزش و فناوری، بهره وری، اقتصاد سلامت
اقتصاد سلامت مردم، سلامت اقتصادی مردم اقتصاد سلامت مردم، سلامت اقتصادی مردم

در حال بارگزاری ....

اطلاعیه های شش ماه گذشته

4 آذر
بروزرسانی اطلاعات در واحد های پرورش طیور

بروزرسانی اطلاعات در واحد های پرورش طیور

4 آذر
خلاصه شرایط و تعرفه بیمه دام و طیور سال زراعی (00-99)

خلاصه شرایط و تعرفه بیمه دام و طیور سال زراعی (00-99)

12 مهر
تخصیص نهاده و مجوز جوجه ریزی با تایید تخلیه گواهی بهداشتی حمل قرنطینه ای

تخصیص نهاده و مجوز جوجه ریزی با تایید تخلیه گواهی بهداشتی حمل قرنطینه ای

9 مهر
تخصیص یک ماه سهمیه نهاده ذرت و کنجاله سویا به واحدهای مرغ مادر

تخصیص یک ماه سهمیه نهاده ذرت و کنجاله سویا به واحدهای مرغ مادر

2 مهر
اخذ تعهد محضری از واحدها جهت نامه اصلاحی درج اطلاعات در سماصط

اخذ تعهد محضری از واحدها جهت نامه اصلاحی درج اطلاعات در سماصط

2 مهر
بازدید از واحدهای مادر گوشتی بالای سن مصوب

بازدید از واحدهای مادر گوشتی بالای سن مصوب

24 شهریور
اطلاعیه مهم و فوری انجمن در خصوص مصوبات جلسه مورخ 17 شهریور اعضاء محترم صنف

اطلاعیه مهم و فوری انجمن در خصوص مصوبات جلسه مورخ 17 شهریور اعضاء محترم صنف

19 شهریور
اطلاعیه مورخ  19شهریور99 در خصوص ارسال تخم مرغ نطفه دار به سردخانه و لیست اصلاحیه دوم

اطلاعیه مورخ 19شهریور99 در خصوص ارسال تخم مرغ نطفه دار به سردخانه و لیست اصلاحیه دوم

19 شهریور
نامه حائز اهمیت دفتر امور طیور در خصوص حذف گله های مادر گوشتی بالای سن مصوب

نامه حائز اهمیت دفتر امور طیور در خصوص حذف گله های مادر گوشتی بالای سن مصوب

19 شهریور
اطلاعیه انجمن در خصوص نخواباندن تخم مرغ در هفته آتی

اطلاعیه انجمن در خصوص نخواباندن تخم مرغ در هفته آتی

18 شهریور
اطلاعیه مهم و فوری انجمن در خصوص عدم ارسال تخم مرغ نطفه دار به کارخانه جوجه کشی- مورخ 18 شهریور 1399

اطلاعیه مهم و فوری انجمن در خصوص عدم ارسال تخم مرغ نطفه دار به کارخانه جوجه کشی- مورخ 18 شهریور 1399

15 شهریور
لیست سهمیه ذرت و سویا مورخ 12 شهریور 1399

لیست سهمیه ذرت و سویا مورخ 12 شهریور 1399

6 شهریور
اطلاعیه انجمن در خصوص ارسال سهمیه تخم مرغ به سردخانه مورخ 6 شهریور 1399

اطلاعیه انجمن در خصوص ارسال سهمیه تخم مرغ به سردخانه مورخ 6 شهریور 1399

4 شهریور
اطلاعیه انجمن در خصوص شرایط و دستورالعمل های بهداشتی جهت ارسال تخم مرغ به سردخانه

اطلاعیه انجمن در خصوص شرایط و دستورالعمل های بهداشتی جهت ارسال تخم مرغ به سردخانه

3 شهریور
اطلاعیه مهم انجمن در خصوص ارسال تخم مرغ نطفه دار به سردخانه در شهریور 1399 به همراه لیست اصلاحی سهمیه واحد ها

اطلاعیه مهم انجمن در خصوص ارسال تخم مرغ نطفه دار به سردخانه در شهریور 1399 به همراه لیست اصلاحی سهمیه واحد ها

29 مرداد
اطلاعیه انجمن در خصوص ثبت اطلاعات طرح معدوم سازی تخم مرغ نطفه دار در سماصط

اطلاعیه انجمن در خصوص ثبت اطلاعات طرح معدوم سازی تخم مرغ نطفه دار در سماصط

25 مرداد
اطلاعیه مورخ 25 مرداد 1399

اطلاعیه مورخ 25 مرداد 1399

25 مرداد
اطلاعیه فوری و مهم مورخ 23 مرداد 1399

اطلاعیه فوری و مهم مورخ 23 مرداد 1399

22 مرداد
اطلاعیه مورخ 22 مرداد 1399 در خصوص واحدهای با گله سن بالای 61 هفته

اطلاعیه مورخ 22 مرداد 1399 در خصوص واحدهای با گله سن بالای 61 هفته

22 مرداد
اطلاعیه مورخ 21 مرداد 1399 و لیست سهمیه تخم مرغ نطفه دار واحد های مرغ مادر

اطلاعیه مورخ 21 مرداد 1399 و لیست سهمیه تخم مرغ نطفه دار واحد های مرغ مادر

16 مرداد
اطلاعیه مهم انجمن در خصوص جمع آوری تخم مرغ نطفه دار مورخ 15 مرداد 1399

اطلاعیه مهم انجمن در خصوص جمع آوری تخم مرغ نطفه دار مورخ 15 مرداد 1399

23 تیر
اطلاعیه مهم و فوری انجمن مورخ 1399/4/23 در خصوص ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار

اطلاعیه مهم و فوری انجمن مورخ 1399/4/23 در خصوص ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار

15 تیر
اطلاعیه انجمن در خصوص تمدید مهلت ارسال تخم مرغ به سردخانه کوثر تا تاریخ 17 تیر 1399

اطلاعیه انجمن در خصوص تمدید مهلت ارسال تخم مرغ به سردخانه کوثر تا تاریخ 17 تیر 1399

10 تیر
سهمیه متیونین و لیزین مزارع مرغ مادر گوشتی - تیر 1399

سهمیه متیونین و لیزین مزارع مرغ مادر گوشتی - تیر 1399

9 تیر
اطلاعیه انجمن مورخ 9 تیر 1399 در خصوص ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار

اطلاعیه انجمن مورخ 9 تیر 1399 در خصوص ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار

4 تیر
اطلاعیه تمدید مهلت ارسال تخم مرغ نطفه دار تا تاریخ 11 تیر 1399

اطلاعیه تمدید مهلت ارسال تخم مرغ نطفه دار تا تاریخ 11 تیر 1399

2 تیر
اطلاعیه انجمن در خصوص تمدید مهلت ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار(مورخ 2 تیر 1399)

اطلاعیه انجمن در خصوص تمدید مهلت ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار(مورخ 2 تیر 1399)

27 خرداد
اطلاعیه انجمن مورخ 27 خرداد 1399 (پیرو اطلاعیه شماره 99-1317 مورخ 26 خرداد 1399) در خصوص اعلام سهمیه نهاده ذرت و کنجاله سویا

اطلاعیه انجمن مورخ 27 خرداد 1399 (پیرو اطلاعیه شماره 99-1317 مورخ 26 خرداد 1399) در خصوص اعلام سهمیه نهاده ذرت و کنجاله سویا

26 خرداد
اطلاعیه انجمن مورخ 26 خرداد 1399در خصوص اختصاص سهمیه ذرت و سویا (مرحله اول)

اطلاعیه انجمن مورخ 26 خرداد 1399در خصوص اختصاص سهمیه ذرت و سویا (مرحله اول)

21 خرداد
اطلاعیه مهم و فوری در خصوص ثبت اطلاعات در سامانه سماصط مورخ 21 خرداد 1399

اطلاعیه مهم و فوری در خصوص ثبت اطلاعات در سامانه سماصط مورخ 21 خرداد 1399

20 خرداد
اطلاعیه در خصوص صادرات و حواله های صادراتی

اطلاعیه در خصوص صادرات و حواله های صادراتی

13 خرداد
اطلاعیه مهم و فوری انجمن مورخ 13 خرداد 1399 در خصوص آدرس و اطلاعات سردخانه جدید جهت ارسال سهمیه تخم مرغ

اطلاعیه مهم و فوری انجمن مورخ 13 خرداد 1399 در خصوص آدرس و اطلاعات سردخانه جدید جهت ارسال سهمیه تخم مرغ

10 خرداد
اطلاعیه فوری انجمن مورخ 10 خرداد 1399 در خصوص ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار به سردخانه

اطلاعیه فوری انجمن مورخ 10 خرداد 1399 در خصوص ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار به سردخانه

8 خرداد
اطلاعیه مورخ 8 خرداد 99 در خصوص سردخانه جدید

اطلاعیه مورخ 8 خرداد 99 در خصوص سردخانه جدید

7 خرداد
اطلاعیه مهم انجمن در خصوص آدرس سردخانه جدید به نام ستاره پارس

اطلاعیه مهم انجمن در خصوص آدرس سردخانه جدید به نام ستاره پارس

7 خرداد
اطلاعیه مهم انجمن مورخ 7 خرداد 1399 در خصوص سهمیه اختصاص یافته تشویقی

اطلاعیه مهم انجمن مورخ 7 خرداد 1399 در خصوص سهمیه اختصاص یافته تشویقی

7 خرداد
اطلاعیه انجمن در خصوص مهلت ثبت زمانی آمار تخم مرغ چیده شده در دستگاه جوجه کشی

اطلاعیه انجمن در خصوص مهلت ثبت زمانی آمار تخم مرغ چیده شده در دستگاه جوجه کشی

6 خرداد
نامه دامپزشکی استان قزوین در خصوص ضرورت صدور گواهی بهداشتی حمل و درج مشخصات مرغ مادر بر روی کارتن تخم مرغ

نامه دامپزشکی استان قزوین در خصوص ضرورت صدور گواهی بهداشتی حمل و درج مشخصات مرغ مادر بر روی کارتن تخم مرغ

آخرین خبر ها

بدون تصویر
30 شهریور 1399

فرم صادرات جهت تخم مرغ نطفه دار و جوجه یکروزه

ادامه
بدون تصویر
29 شهریور 1399

بسته حمایتی تشویقی برای تولید کنندگان مرغ سویه آرین

ادامه
بدون تصویر
19 شهریور 1399

سیاست های تشویقی افزایش جوجه ریزی مرغ گوشتی آرین

ادامه
بدون تصویر
18 شهریور 1399

اساس نامه انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان جوجه یکروزه

ادامه
بدون تصویر
31 تیر 1399

نامه اتاق بازرگانی ایران در خصوص میزان تعهد ارزی واحد های تولیدی

ادامه
بدون تصویر
12 خرداد 1399

برنامه ریزی تولید جوجه یکروزه مادر سویه آرین در سال 1399

ادامه
بدون تصویر
8 خرداد 1399

مهلت ثبت چیدش تخم مرغ نطفه دار در سامانه

ادامه
بدون تصویر
9 اردیبهشت 1399

نامه انجمن صنفی کارخانجات جوجه کشی استان مازندران

ادامه
بدون تصویر
27 فروردین 1399

توضیحات در خصوص صدور برگ قرنطینه جهت ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار

ادامه
بدون تصویر
20 فروردین 1399

تردد مجاز کامیون های حامل نهاده و جوجه یکروزه

ادامه

محل تبلیغات شما

آخرین مقالات علمی

بدون تصویر
8 آذر 1396

کتاب های راهنمای تجارت با کشور های مختلف

ادامه
بدون تصویر
8 آذر 1396

واکسیناسیون جوجه های یکروزه در کارخانه جوجه کشی

ادامه
بدون تصویر
8 آذر 1396

آنفلوانزای پرندگان

ادامه
بدون تصویر
8 آذر 1396

بررسی الگوهای مکانی و عوامل خطر آنفلوانزای پرندگان در طیور بومی و صنعتی کشور

ادامه

همکاران