از مزرعه تا سفره، ثبات و کیفیت، سود همگانی از مزرعه تا سفره، ثبات و کیفیت، سود همگانی
آموزش و فناوری، بهره وری، اقتصاد سلامت آموزش و فناوری، بهره وری، اقتصاد سلامت
اقتصاد سلامت مردم، سلامت اقتصادی مردم اقتصاد سلامت مردم، سلامت اقتصادی مردم

در حال بارگزاری ....

اطلاعیه های شش ماه گذشته

25 فروردین
اطلاعیه مهم انجمن در خصوص ثبت تولید و توزیع در سامانه سماصط

اطلاعیه مهم انجمن در خصوص ثبت تولید و توزیع در سامانه سماصط

25 فروردین
اطلاعیه مهم: لیست رزرو توزیع جوجه واحد مادر گوشتی توسط واحد های اجداد

اطلاعیه مهم: لیست رزرو توزیع جوجه واحد مادر گوشتی توسط واحد های اجداد

18 فروردین
نامه معاونت محترم امورتولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی به انجمن- مورخ 18 فروردین 1400

نامه معاونت محترم امورتولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی به انجمن- مورخ 18 فروردین 1400

18 فروردین
اطلاعیه بسیار مهم انجمن در خصوص رصد و پایش تولید و توزیع و قیمت جوجه یکروزه گوشتی

اطلاعیه بسیار مهم انجمن در خصوص رصد و پایش تولید و توزیع و قیمت جوجه یکروزه گوشتی

10 فروردین
اطلاعیه مهم انجمن در خصوص فروش جوجه یکروزه گوشتی مورخ 10 فروردین 1400

اطلاعیه مهم انجمن در خصوص فروش جوجه یکروزه گوشتی مورخ 10 فروردین 1400

10 فروردین
بخش نامه سن نگهداری گله مرغ مادر گوشتی تا 76 هفتگی

بخش نامه سن نگهداری گله مرغ مادر گوشتی تا 76 هفتگی

11 بهمن
بخش نامه سن نگهداری گله مرغ مادر گوشتی تا 70 هفتگی

بخش نامه سن نگهداری گله مرغ مادر گوشتی تا 70 هفتگی

5 بهمن
واحد های مرغداری بدون بیمه همگانی (اجباری)

واحد های مرغداری بدون بیمه همگانی (اجباری)

9 دی
اطلاعیه انجمن در خصوص لیست واحد های دارای گله بالاتر از سن مصوب 64 هفته

اطلاعیه انجمن در خصوص لیست واحد های دارای گله بالاتر از سن مصوب 64 هفته

9 دی
اطلاعیه مهم و آنی انجمن مورخ 9 دی ماه 1399(در خصوص فاصله دریافت جوجه مادر گوشتی)

اطلاعیه مهم و آنی انجمن مورخ 9 دی ماه 1399(در خصوص فاصله دریافت جوجه مادر گوشتی)

8 دی
اطلاعیه فوری انجمن در خصوص سن نگهداری گله مزارع مرغ مادر مورخ 8 دی 1399

اطلاعیه فوری انجمن در خصوص سن نگهداری گله مزارع مرغ مادر مورخ 8 دی 1399

3 دی
نامه به مدیران جهاد کشاورزی استان ها در خصوص حصول اطمینان از تعداد طیور موجود در واحد

نامه به مدیران جهاد کشاورزی استان ها در خصوص حصول اطمینان از تعداد طیور موجود در واحد

3 دی
اقدامات پیشگیرانه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

اقدامات پیشگیرانه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

23 آذر
نامه معاونت محترم امور تولیدات دامی در خصوص برنامه ریزی جهت جوجه ریزی سویه آرین

نامه معاونت محترم امور تولیدات دامی در خصوص برنامه ریزی جهت جوجه ریزی سویه آرین

12 آذر
افزایش سن نگهداری گله مزارع مرغ مادر گوشتی به 64 هفتگی

افزایش سن نگهداری گله مزارع مرغ مادر گوشتی به 64 هفتگی

4 آذر
بروزرسانی اطلاعات در واحد های پرورش طیور

بروزرسانی اطلاعات در واحد های پرورش طیور

4 آذر
خلاصه شرایط و تعرفه بیمه دام و طیور سال زراعی (00-99)

خلاصه شرایط و تعرفه بیمه دام و طیور سال زراعی (00-99)

آخرین خبر ها

بدون تصویر
18 فروردین 1400

اطلاعیه بسیار مهم انجمن در خصوص رصد و پایش تولید و توزیع و قیمت جوجه یکروزه گوشتی

ادامه
بدون تصویر
6 اسفند 1399

اطلاعیه خلع ید آقای یوسف بیرامی از واحد مرغداری که به نام ایشان می باشد.

ادامه
بدون تصویر
12 بهمن 1399

واحد های مرغداری فاقد بیمه همگانی

ادامه
بدون تصویر
12 بهمن 1399

آمادگی پذیرش تخم مرغ نطفه دار به صورت کارمزدی (مرغ مادر جنوب خراسان)

ادامه
بدون تصویر
11 بهمن 1399

بیمه همگانی واحد های طیور

ادامه
بدون تصویر
5 بهمن 1399

هجدهمین جشنواره تولید ملی افتخار ملی

ادامه
بدون تصویر
30 دی 1399

فعالیت مسئولین فنی و مشاورین واحد های مرغداری

ادامه
بدون تصویر
23 دی 1399

سبوس تخصیصی دی ماه 1399

ادامه
بدون تصویر
9 دی 1399

کنفرانس بین المللی برند سبز

ادامه
بدون تصویر
3 دی 1399

سبوس تخصیصی آذر ماه 1399

ادامه

محل تبلیغات شما

آخرین مقالات علمی

بدون تصویر
8 آذر 1396

کتاب های راهنمای تجارت با کشور های مختلف

ادامه
بدون تصویر
8 آذر 1396

واکسیناسیون جوجه های یکروزه در کارخانه جوجه کشی

ادامه
بدون تصویر
8 آذر 1396

آنفلوانزای پرندگان

ادامه
بدون تصویر
8 آذر 1396

بررسی الگوهای مکانی و عوامل خطر آنفلوانزای پرندگان در طیور بومی و صنعتی کشور

ادامه

همکاران