از مزرعه تا سفره، ثبات و کیفیت، سود همگانی از مزرعه تا سفره، ثبات و کیفیت، سود همگانی
آموزش و فناوری، بهره وری، اقتصاد سلامت آموزش و فناوری، بهره وری، اقتصاد سلامت
اقتصاد سلامت مردم، سلامت اقتصادی مردم اقتصاد سلامت مردم، سلامت اقتصادی مردم

در حال بارگزاری ....

اطلاعیه های شش ماه گذشته

11 فروردین
اطلاعیه انجمن در خصوص سردخانه جهت فاز اول جمع آوری تخم مرغ نطفه دار فروردین 1399

اطلاعیه انجمن در خصوص سردخانه جهت فاز اول جمع آوری تخم مرغ نطفه دار فروردین 1399

11 فروردین
معرفی متقاضیان جوجه ریزی مرغ مادر آرین

معرفی متقاضیان جوجه ریزی مرغ مادر آرین

6 فروردین
اطلاعیه مهم و فوری انجمن - مورخ 6 فروردین 1399

اطلاعیه مهم و فوری انجمن - مورخ 6 فروردین 1399

27 اسفند
نامه دفتر محترم طیور در خصوص کاهش سن نگهداری گله به 62 هفتگی

نامه دفتر محترم طیور در خصوص کاهش سن نگهداری گله به 62 هفتگی

27 اسفند
جوجه ریزی سویه آرین در ماه های آتی

جوجه ریزی سویه آرین در ماه های آتی

27 اسفند
اطلاعیه (خیلی فوری) انجمن در خصوص جمع آوری تخم مرغ نطفه دار به همراه لیست سهمیه واحدها

اطلاعیه (خیلی فوری) انجمن در خصوص جمع آوری تخم مرغ نطفه دار به همراه لیست سهمیه واحدها

20 اسفند
تامین نهاده کنجاله سویا از سامانه بازارگاه

تامین نهاده کنجاله سویا از سامانه بازارگاه

19 اسفند
اطلاعیه خیلی فوری انجمن مورخ 19 اسفند 1398

اطلاعیه خیلی فوری انجمن مورخ 19 اسفند 1398

14 اسفند
اطلاعیه لیست سهمیه ذرت برای آذر تا بهمن 1398

اطلاعیه لیست سهمیه ذرت برای آذر تا بهمن 1398

10 اسفند
اطلاعیه سهمیه ذرت و کنجاله سویا تخصیص یافته تحویل شرکت پشتیبانی امور دام استان ها

اطلاعیه سهمیه ذرت و کنجاله سویا تخصیص یافته تحویل شرکت پشتیبانی امور دام استان ها

10 اسفند
سن نگهداری گله های مادر گوشتی از تاریخ 15 اسفند به 64 هفته تغییر نمود

سن نگهداری گله های مادر گوشتی از تاریخ 15 اسفند به 64 هفته تغییر نمود

26 بهمن
فرم صدور حواله به جهت صادرات تخم مرغ نطفه دار و جوجه یکروزه

فرم صدور حواله به جهت صادرات تخم مرغ نطفه دار و جوجه یکروزه

21 بهمن
سن نگهداری گله مرغ مادر گوشتی - فوری و مهم - مورخ 21 بهمن 1398

سن نگهداری گله مرغ مادر گوشتی - فوری و مهم - مورخ 21 بهمن 1398

19 بهمن
اطلاعیه انجمن در خصوص عدم محدودیت جهت حذف گله پیش از سن مصوب

اطلاعیه انجمن در خصوص عدم محدودیت جهت حذف گله پیش از سن مصوب

15 بهمن
اطلاعیه و سهمیه میتونین و لیزین در آذر و دی 1398

اطلاعیه و سهمیه میتونین و لیزین در آذر و دی 1398

15 بهمن
نامه سازمان دامپزشکی در خصوص اخذ وجه اختیاری برای توزیع لیزین و متیونین

نامه سازمان دامپزشکی در خصوص اخذ وجه اختیاری برای توزیع لیزین و متیونین

14 بهمن
اطلاعیه انجمن در خصوص حذف گله واحد مرغ مادر گوشتی پیش از سن مصوب (مورخ 14 بهمن 1398)

اطلاعیه انجمن در خصوص حذف گله واحد مرغ مادر گوشتی پیش از سن مصوب (مورخ 14 بهمن 1398)

13 بهمن
اطلاعیه مهم انجمن در خصوص پیش بینی تولید جوجه یکروزه و سن حذف گله مزارع مرغ مادر گوشتی

اطلاعیه مهم انجمن در خصوص پیش بینی تولید جوجه یکروزه و سن حذف گله مزارع مرغ مادر گوشتی

2 بهمن
اطلاعیه مهم و فوری انجمن مورخ 2 بهمن 1398

اطلاعیه مهم و فوری انجمن مورخ 2 بهمن 1398

2 بهمن
اعلام آمادگی مجمع تولید کنندگان دی کلسیم فسفات

اعلام آمادگی مجمع تولید کنندگان دی کلسیم فسفات

30 دی
اطلاعیه فوری و مهم انجمن در خصوص توزیع جوجه تولیدی گوشتی از تاریخ 1 بهمن 98 با قیمت تعیین شده

اطلاعیه فوری و مهم انجمن در خصوص توزیع جوجه تولیدی گوشتی از تاریخ 1 بهمن 98 با قیمت تعیین شده

22 دی
اطلاعیه انجمن در خصوص نوسان قیمت جوجه یکروزه

اطلاعیه انجمن در خصوص نوسان قیمت جوجه یکروزه

14 دی
نامه انجمن به شرکت پشتیبانی امور دام در خصوص توزیع نهاده های ذرت و کنجاله سویا

نامه انجمن به شرکت پشتیبانی امور دام در خصوص توزیع نهاده های ذرت و کنجاله سویا

9 دی
اطلاعیه انجمن در خصوص پیگیری وضعیت تعهدات صادراتی صادرکنندگان

اطلاعیه انجمن در خصوص پیگیری وضعیت تعهدات صادراتی صادرکنندگان

2 دی
اطلاعیه مهم  انجمن در خصوص جوجه ریزی مزارع مرغ مادر و نگهداری گله ها

اطلاعیه مهم انجمن در خصوص جوجه ریزی مزارع مرغ مادر و نگهداری گله ها

23 آذر
بازگشت دفتر انجمن به محل دائمی و اصلی

بازگشت دفتر انجمن به محل دائمی و اصلی

19 آذر
اطلاعیه انجمن در خصوص تقویت اقدامات بهداشتی و قرنطینه ایی

اطلاعیه انجمن در خصوص تقویت اقدامات بهداشتی و قرنطینه ایی

9 آذر
لیست سهمیه متیونین و لیزین در آذر 1398

لیست سهمیه متیونین و لیزین در آذر 1398

4 آذر
نامه سهمیه توزیع ذرت و کنجاله سویا به همراه لیست مزارع مرغ مادرگوشتی در استان ها

نامه سهمیه توزیع ذرت و کنجاله سویا به همراه لیست مزارع مرغ مادرگوشتی در استان ها

25 آبان
نامه صورت جلسه موضوع : مساعدت در جوجه ریزی (دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی)

نامه صورت جلسه موضوع : مساعدت در جوجه ریزی (دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی)

21 آبان
اطلاعیه مهم هیات مدیره انجمن در خصوص انتصاب دبیر محترم جدید انجمن جناب آقای مهندس محمدرضا صدیق پور

اطلاعیه مهم هیات مدیره انجمن در خصوص انتصاب دبیر محترم جدید انجمن جناب آقای مهندس محمدرضا صدیق پور

17 مهر
اطلاعیه انجمن در خصوص ثبت توزیع در سامانه سماصط و سن نگهداری گله

اطلاعیه انجمن در خصوص ثبت توزیع در سامانه سماصط و سن نگهداری گله

16 مهر
ورودیه و حق عضویت مصوب مجمع عمومی سال 1398

ورودیه و حق عضویت مصوب مجمع عمومی سال 1398

15 مهر
اطلاعیه جدید در خصوص مهلت خرید سهمیه متیونین و لیزین تا 23 مهر 1398

اطلاعیه جدید در خصوص مهلت خرید سهمیه متیونین و لیزین تا 23 مهر 1398

10 مهر
ساعت کار جدید انجمن

ساعت کار جدید انجمن

10 مهر
اطلاعیه مهم انجمن در خصوص جمع آوری تخم مرغ و کنترل بازار مورخ 10 مهر1398

اطلاعیه مهم انجمن در خصوص جمع آوری تخم مرغ و کنترل بازار مورخ 10 مهر1398

آخرین خبر ها

بدون تصویر
27 اسفند 1398

اطلاعیه (خیلی فوری) انجمن در خصوص جمع آوری تخم مرغ نطفه دار به همراه لیست سهمیه واحدها

ادامه
بدون تصویر
19 بهمن 1398

بررسی فرصت های همکاری ایران و هند

ادامه
بدون تصویر
1 دی 1398

پیگیری دریافت سهمیه نهاده های تخصیص یافته در آبان ماه 1398

ادامه
بدون تصویر
26 آذر 1398

سوالات و نکات مورد نیاز جهت ثبت اطلاعات توزیع جوجه یکروزه در سامانه سماصط

ادامه
بدون تصویر
24 آذر 1398

فروش کنجاله سویا در سامانه بازارگاه

ادامه
بدون تصویر
4 آذر 1398

پذیرش دانشجو در رشته های کشاورزی مرکز آموزش علمی کاربردی کشاورزی بهارآوران نسترن

ادامه
بدون تصویر
21 آبان 1398

سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی

ادامه
بدون تصویر
21 آبان 1398

نمایشگاه دام و طیور - استان کردستان- 3 الی 6 دی ماه 1398

ادامه
بدون تصویر
21 آبان 1398

کاهش قیمت کنجاله سویا در انبار های پشتیبانی امور دام

ادامه
بدون تصویر
20 مهر 1398

سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی

ادامه

محل تبلیغات شما

آخرین مقالات علمی

بدون تصویر
8 آذر 1396

کتاب های راهنمای تجارت با کشور های مختلف

ادامه
بدون تصویر
8 آذر 1396

واکسیناسیون جوجه های یکروزه در کارخانه جوجه کشی

ادامه
بدون تصویر
8 آذر 1396

آنفلوانزای پرندگان

ادامه
بدون تصویر
8 آذر 1396

بررسی الگوهای مکانی و عوامل خطر آنفلوانزای پرندگان در طیور بومی و صنعتی کشور

ادامه

همکاران