از مزرعه تا سفره، ثبات و کیفیت، سود همگانی از مزرعه تا سفره، ثبات و کیفیت، سود همگانی
آموزش و فناوری، بهره وری، اقتصاد سلامت آموزش و فناوری، بهره وری، اقتصاد سلامت
اقتصاد سلامت مردم، سلامت اقتصادی مردم اقتصاد سلامت مردم، سلامت اقتصادی مردم

در حال بارگزاری ....

اطلاعیه های شش ماه گذشته

5 بهمن
واحد های مرغداری بدون بیمه همگانی (اجباری)

واحد های مرغداری بدون بیمه همگانی (اجباری)

9 دی
اطلاعیه انجمن در خصوص لیست واحد های دارای گله بالاتر از سن مصوب 64 هفته

اطلاعیه انجمن در خصوص لیست واحد های دارای گله بالاتر از سن مصوب 64 هفته

9 دی
اطلاعیه مهم و آنی انجمن مورخ 9 دی ماه 1399(در خصوص فاصله دریافت جوجه مادر گوشتی)

اطلاعیه مهم و آنی انجمن مورخ 9 دی ماه 1399(در خصوص فاصله دریافت جوجه مادر گوشتی)

8 دی
اطلاعیه فوری انجمن در خصوص سن نگهداری گله مزارع مرغ مادر مورخ 8 دی 1399

اطلاعیه فوری انجمن در خصوص سن نگهداری گله مزارع مرغ مادر مورخ 8 دی 1399

3 دی
نامه به مدیران جهاد کشاورزی استان ها در خصوص حصول اطمینان از تعداد طیور موجود در واحد

نامه به مدیران جهاد کشاورزی استان ها در خصوص حصول اطمینان از تعداد طیور موجود در واحد

3 دی
اقدامات پیشگیرانه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

اقدامات پیشگیرانه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

23 آذر
نامه معاونت محترم امور تولیدات دامی در خصوص برنامه ریزی جهت جوجه ریزی سویه آرین

نامه معاونت محترم امور تولیدات دامی در خصوص برنامه ریزی جهت جوجه ریزی سویه آرین

12 آذر
افزایش سن نگهداری گله مزارع مرغ مادر گوشتی به 64 هفتگی

افزایش سن نگهداری گله مزارع مرغ مادر گوشتی به 64 هفتگی

4 آذر
بروزرسانی اطلاعات در واحد های پرورش طیور

بروزرسانی اطلاعات در واحد های پرورش طیور

4 آذر
خلاصه شرایط و تعرفه بیمه دام و طیور سال زراعی (00-99)

خلاصه شرایط و تعرفه بیمه دام و طیور سال زراعی (00-99)

12 مهر
تخصیص نهاده و مجوز جوجه ریزی با تایید تخلیه گواهی بهداشتی حمل قرنطینه ای

تخصیص نهاده و مجوز جوجه ریزی با تایید تخلیه گواهی بهداشتی حمل قرنطینه ای

9 مهر
تخصیص یک ماه سهمیه نهاده ذرت و کنجاله سویا به واحدهای مرغ مادر

تخصیص یک ماه سهمیه نهاده ذرت و کنجاله سویا به واحدهای مرغ مادر

2 مهر
اخذ تعهد محضری از واحدها جهت نامه اصلاحی درج اطلاعات در سماصط

اخذ تعهد محضری از واحدها جهت نامه اصلاحی درج اطلاعات در سماصط

2 مهر
بازدید از واحدهای مادر گوشتی بالای سن مصوب

بازدید از واحدهای مادر گوشتی بالای سن مصوب

24 شهریور
اطلاعیه مهم و فوری انجمن در خصوص مصوبات جلسه مورخ 17 شهریور اعضاء محترم صنف

اطلاعیه مهم و فوری انجمن در خصوص مصوبات جلسه مورخ 17 شهریور اعضاء محترم صنف

19 شهریور
اطلاعیه مورخ  19شهریور99 در خصوص ارسال تخم مرغ نطفه دار به سردخانه و لیست اصلاحیه دوم

اطلاعیه مورخ 19شهریور99 در خصوص ارسال تخم مرغ نطفه دار به سردخانه و لیست اصلاحیه دوم

19 شهریور
نامه حائز اهمیت دفتر امور طیور در خصوص حذف گله های مادر گوشتی بالای سن مصوب

نامه حائز اهمیت دفتر امور طیور در خصوص حذف گله های مادر گوشتی بالای سن مصوب

19 شهریور
اطلاعیه انجمن در خصوص نخواباندن تخم مرغ در هفته آتی

اطلاعیه انجمن در خصوص نخواباندن تخم مرغ در هفته آتی

18 شهریور
اطلاعیه مهم و فوری انجمن در خصوص عدم ارسال تخم مرغ نطفه دار به کارخانه جوجه کشی- مورخ 18 شهریور 1399

اطلاعیه مهم و فوری انجمن در خصوص عدم ارسال تخم مرغ نطفه دار به کارخانه جوجه کشی- مورخ 18 شهریور 1399

15 شهریور
لیست سهمیه ذرت و سویا مورخ 12 شهریور 1399

لیست سهمیه ذرت و سویا مورخ 12 شهریور 1399

6 شهریور
اطلاعیه انجمن در خصوص ارسال سهمیه تخم مرغ به سردخانه مورخ 6 شهریور 1399

اطلاعیه انجمن در خصوص ارسال سهمیه تخم مرغ به سردخانه مورخ 6 شهریور 1399

4 شهریور
اطلاعیه انجمن در خصوص شرایط و دستورالعمل های بهداشتی جهت ارسال تخم مرغ به سردخانه

اطلاعیه انجمن در خصوص شرایط و دستورالعمل های بهداشتی جهت ارسال تخم مرغ به سردخانه

3 شهریور
اطلاعیه مهم انجمن در خصوص ارسال تخم مرغ نطفه دار به سردخانه در شهریور 1399 به همراه لیست اصلاحی سهمیه واحد ها

اطلاعیه مهم انجمن در خصوص ارسال تخم مرغ نطفه دار به سردخانه در شهریور 1399 به همراه لیست اصلاحی سهمیه واحد ها

29 مرداد
اطلاعیه انجمن در خصوص ثبت اطلاعات طرح معدوم سازی تخم مرغ نطفه دار در سماصط

اطلاعیه انجمن در خصوص ثبت اطلاعات طرح معدوم سازی تخم مرغ نطفه دار در سماصط

25 مرداد
اطلاعیه مورخ 25 مرداد 1399

اطلاعیه مورخ 25 مرداد 1399

25 مرداد
اطلاعیه فوری و مهم مورخ 23 مرداد 1399

اطلاعیه فوری و مهم مورخ 23 مرداد 1399

22 مرداد
اطلاعیه مورخ 22 مرداد 1399 در خصوص واحدهای با گله سن بالای 61 هفته

اطلاعیه مورخ 22 مرداد 1399 در خصوص واحدهای با گله سن بالای 61 هفته

22 مرداد
اطلاعیه مورخ 21 مرداد 1399 و لیست سهمیه تخم مرغ نطفه دار واحد های مرغ مادر

اطلاعیه مورخ 21 مرداد 1399 و لیست سهمیه تخم مرغ نطفه دار واحد های مرغ مادر

16 مرداد
اطلاعیه مهم انجمن در خصوص جمع آوری تخم مرغ نطفه دار مورخ 15 مرداد 1399

اطلاعیه مهم انجمن در خصوص جمع آوری تخم مرغ نطفه دار مورخ 15 مرداد 1399

آخرین خبر ها

بدون تصویر
5 بهمن 1399

هجدهمین جشنواره تولید ملی افتخار ملی

ادامه
بدون تصویر
30 دی 1399

فعالیت مسئولین فنی و مشاورین واحد های مرغداری

ادامه
بدون تصویر
23 دی 1399

سبوس تخصیصی دی ماه 1399

ادامه
بدون تصویر
9 دی 1399

کنفرانس بین المللی برند سبز

ادامه
بدون تصویر
3 دی 1399

سبوس تخصیصی آذر ماه 1399

ادامه
بدون تصویر
26 آذر 1399

نشست دیپلماسی اقتصادی ایران و اوراسیا - اتاق بازرگانی

ادامه
بدون تصویر
4 آذر 1399

بروزرسانی اطلاعات در واحد های پرورش طیور

ادامه
بدون تصویر
30 شهریور 1399

فرم صادرات جهت تخم مرغ نطفه دار و جوجه یکروزه

ادامه
بدون تصویر
29 شهریور 1399

بسته حمایتی تشویقی برای تولید کنندگان مرغ سویه آرین

ادامه
بدون تصویر
19 شهریور 1399

سیاست های تشویقی افزایش جوجه ریزی مرغ گوشتی آرین

ادامه

محل تبلیغات شما

آخرین مقالات علمی

بدون تصویر
8 آذر 1396

کتاب های راهنمای تجارت با کشور های مختلف

ادامه
بدون تصویر
8 آذر 1396

واکسیناسیون جوجه های یکروزه در کارخانه جوجه کشی

ادامه
بدون تصویر
8 آذر 1396

آنفلوانزای پرندگان

ادامه
بدون تصویر
8 آذر 1396

بررسی الگوهای مکانی و عوامل خطر آنفلوانزای پرندگان در طیور بومی و صنعتی کشور

ادامه

همکاران