از مزرعه تا سفره، ثبات و کیفیت، سود همگانی از مزرعه تا سفره، ثبات و کیفیت، سود همگانی
آموزش و فناوری، بهره وری، اقتصاد سلامت آموزش و فناوری، بهره وری، اقتصاد سلامت
اقتصاد سلامت مردم، سلامت اقتصادی مردم اقتصاد سلامت مردم، سلامت اقتصادی مردم

در حال بارگزاری ....

اطلاعیه های شش ماه گذشته

17 مهر
اطلاعیه انجمن در خصوص ثبت توزیع در سامانه سماصط و سن نگهداری گله

اطلاعیه انجمن در خصوص ثبت توزیع در سامانه سماصط و سن نگهداری گله

15 مهر
اطلاعیه جدید در خصوص مهلت خرید سهمیه متیونین و لیزین تا 23 مهر 1398

اطلاعیه جدید در خصوص مهلت خرید سهمیه متیونین و لیزین تا 23 مهر 1398

10 مهر
ساعت کار جدید انجمن

ساعت کار جدید انجمن

10 مهر
اطلاعیه مهم انجمن در خصوص جمع آوری تخم مرغ و کنترل بازار مورخ 10 مهر1398

اطلاعیه مهم انجمن در خصوص جمع آوری تخم مرغ و کنترل بازار مورخ 10 مهر1398

7 مهر
اطلاعیه انجمن در خصوص سهمیه تخم مرغ نطفه دار واحدها

اطلاعیه انجمن در خصوص سهمیه تخم مرغ نطفه دار واحدها

6 مهر
اطلاعیه انجمن در خصوص پایان مهلت ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار به سردخانه

اطلاعیه انجمن در خصوص پایان مهلت ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار به سردخانه

1 مهر
اطلاعیه دستورالعمل و لیست سهمیه لیزین و متیونین مرحله سوم و چهارم

اطلاعیه دستورالعمل و لیست سهمیه لیزین و متیونین مرحله سوم و چهارم

30 شهریور
نامه پشتیبانی امور دام به نمایندگان استانی در خصوص تحویل ذرت

نامه پشتیبانی امور دام به نمایندگان استانی در خصوص تحویل ذرت

28 شهریور
اطلاعیه مهم در خصوص ارسال سهمیه واحدها به سردخانه (مهلت ارسال 31 شهریور 98)

اطلاعیه مهم در خصوص ارسال سهمیه واحدها به سردخانه (مهلت ارسال 31 شهریور 98)

27 شهریور
اطلاعیه اعلام سهمیه ذرت و لیست سهمیه واحدهای مرغ مادر گوشتی

اطلاعیه اعلام سهمیه ذرت و لیست سهمیه واحدهای مرغ مادر گوشتی

26 شهریور
اطلاعیه مهم و فوری در خصوص جریمه عدم ارسال (20000 ریال)

اطلاعیه مهم و فوری در خصوص جریمه عدم ارسال (20000 ریال)

23 شهریور
شماره تلفن های کارشناسان انجمن در خصوص هماهنگی جهت ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار به سردخانه سارویه مازندران

شماره تلفن های کارشناسان انجمن در خصوص هماهنگی جهت ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار به سردخانه سارویه مازندران

17 شهریور
اطلاعیه انجمن و لیست سهمیه تخم مرغ نطفه دار جهت ارسال به سردخانه - شهریور 1398

اطلاعیه انجمن و لیست سهمیه تخم مرغ نطفه دار جهت ارسال به سردخانه - شهریور 1398

16 شهریور
اطلاعیه انجمن در خصوص سن نگهداری گله (64 هفته)

اطلاعیه انجمن در خصوص سن نگهداری گله (64 هفته)

16 شهریور
نامه دفتر امور طیور در خصوص نگهداری گله مادر گوشتی طبق سن مصوب

نامه دفتر امور طیور در خصوص نگهداری گله مادر گوشتی طبق سن مصوب

13 شهریور
اطلاعیه انجمن در خصوص صادرات جوجه یکروزه و تخم مرغ نطفه دار(به همراه فرم مشخصات محموله صادراتی)

اطلاعیه انجمن در خصوص صادرات جوجه یکروزه و تخم مرغ نطفه دار(به همراه فرم مشخصات محموله صادراتی)

10 شهریور
اطلاعیه شماره 4 انجمن در خصوص عدم معدوم سازی جوجه یکروزه

اطلاعیه شماره 4 انجمن در خصوص عدم معدوم سازی جوجه یکروزه

2 شهریور
اطلاعیه شماره 3 انجمن در خصوص بازار فروش و قیمت جوجه یکروزه

اطلاعیه شماره 3 انجمن در خصوص بازار فروش و قیمت جوجه یکروزه

2 شهریور
اطلاعیه شماره 2 انجمن در خصوص بازار فروش و قیمت جوجه یکروزه

اطلاعیه شماره 2 انجمن در خصوص بازار فروش و قیمت جوجه یکروزه

30 مرداد
اطلاعیه شماره 1 انجمن در خصوص بازار فروش و قیمت جوجه یکروزه

اطلاعیه شماره 1 انجمن در خصوص بازار فروش و قیمت جوجه یکروزه

27 مرداد
تصمیمات جلسه ستاد تنظیم بازار مورخ 13 مرداد 1398 برای گوشت مرغ

تصمیمات جلسه ستاد تنظیم بازار مورخ 13 مرداد 1398 برای گوشت مرغ

22 مرداد
اطلاعیه در خصوص فرم مشخصات جهت سهمیه متیونین و لیزین مرحله دوم (تیر 1398)

اطلاعیه در خصوص فرم مشخصات جهت سهمیه متیونین و لیزین مرحله دوم (تیر 1398)

22 مرداد
مهلت پرداخت جهت سهمیه متیونین و لیزین مرحله دوم (تیر98)

مهلت پرداخت جهت سهمیه متیونین و لیزین مرحله دوم (تیر98)

19 مرداد
اطاعیه دستورالعمل به همراه لیست سهمیه متیونین و لیزین تیر ماه 1398

اطاعیه دستورالعمل به همراه لیست سهمیه متیونین و لیزین تیر ماه 1398

19 مرداد
اطلاعیه انجمن در خصوص واکسن MS

اطلاعیه انجمن در خصوص واکسن MS

8 مرداد
اطلاعیه انجمن در خصوص دریافت صورت حساب متیونین و لیزین تحویلی از انبار فرهمند

اطلاعیه انجمن در خصوص دریافت صورت حساب متیونین و لیزین تحویلی از انبار فرهمند

1 مرداد
اطلاعیه انجمن در خصوص قیمت مصوب کارگروه تنظیم بازار برای جوجه یکروزه گوشتی -سال  1398

اطلاعیه انجمن در خصوص قیمت مصوب کارگروه تنظیم بازار برای جوجه یکروزه گوشتی -سال 1398

29 تیر
ثبت اطلاعات دریافت سهمیه نهاده ها در سامانه الکترونیکی محصولات کشاورزی (تاک)

ثبت اطلاعات دریافت سهمیه نهاده ها در سامانه الکترونیکی محصولات کشاورزی (تاک)

27 تیر
مجوز صادرات جوجه یکروزه و تخم مرغ نطفه دار گوشتی

مجوز صادرات جوجه یکروزه و تخم مرغ نطفه دار گوشتی

25 تیر
صورت جلسه تصحیح شده کارگروه مشورتی برنامه ریزی تولید

صورت جلسه تصحیح شده کارگروه مشورتی برنامه ریزی تولید

22 تیر
نامه انجمن به دفتر طیور در خصوص مخالفت با افزایش سن نگهداری گله

نامه انجمن به دفتر طیور در خصوص مخالفت با افزایش سن نگهداری گله

22 تیر
ثبت توزیع جوجه ریزی گوشتی توسط مرغ مادر حداکثر تا زمان 5 روز پس از انقضاء مجوز

ثبت توزیع جوجه ریزی گوشتی توسط مرغ مادر حداکثر تا زمان 5 روز پس از انقضاء مجوز

19 تیر
اطلاع رسانی در خصوص لزوم ثبت و تایید تخلیه و اعلام وصول محموله های دریافتی در سامانه قرنطینه سازمان دامپزشکی

اطلاع رسانی در خصوص لزوم ثبت و تایید تخلیه و اعلام وصول محموله های دریافتی در سامانه قرنطینه سازمان دامپزشکی

3 تیر
فرمت درخواست مجوز صادرات تخم مرغ نطفه دار و جوجه یکروزه گوشتی

فرمت درخواست مجوز صادرات تخم مرغ نطفه دار و جوجه یکروزه گوشتی

2 تیر
اطلاعیه سهمیه ذرت و سویا برای گله های مرغ مادر گوشتی  در تیر ماه 1398

اطلاعیه سهمیه ذرت و سویا برای گله های مرغ مادر گوشتی در تیر ماه 1398

29 خرداد
اطلاعیه توزیع ذرت و کنجاله سویا (سهم واحد های مرغ مادر گوشتی)  از طریق شرکت پشتیبانی

اطلاعیه توزیع ذرت و کنجاله سویا (سهم واحد های مرغ مادر گوشتی) از طریق شرکت پشتیبانی

29 خرداد
نامه از طرف سازمان دامپزشکی در خصوص ضرورت رصد و پایش متیونین و لیزین توزیع شده توسط تشکل ها

نامه از طرف سازمان دامپزشکی در خصوص ضرورت رصد و پایش متیونین و لیزین توزیع شده توسط تشکل ها

13 خرداد
اطلاعیه شماره 98380 انجمن در خصوص قیمت،تولید و حذف گله

اطلاعیه شماره 98380 انجمن در خصوص قیمت،تولید و حذف گله

8 خرداد
صورت مالی سال 1397 انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یکروزه

صورت مالی سال 1397 انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یکروزه

5 خرداد
اطلاعیه مهم انجمن در خصوص کاهش سن حذف گله به 64 هفته

اطلاعیه مهم انجمن در خصوص کاهش سن حذف گله به 64 هفته

2 خرداد
اطلاعیه انجمن در خصوص سن نگهداری گله و پیش بینی تولید

اطلاعیه انجمن در خصوص سن نگهداری گله و پیش بینی تولید

31 اردیبهشت
مدیریت حذف گله های بالای سن 66 هفته

مدیریت حذف گله های بالای سن 66 هفته

30 اردیبهشت
نامه مبارزه با قاچاق جوجه یکروزه و تخم مرغ نطفه دار

نامه مبارزه با قاچاق جوجه یکروزه و تخم مرغ نطفه دار

25 اردیبهشت
طرح وزارت نیرو در خصوص کاهش پیک بار تابستان

طرح وزارت نیرو در خصوص کاهش پیک بار تابستان

18 اردیبهشت
اطلاعیه انجمن در خصوص متقاضیان صادرات تخم مرغ نطفه دار و جوجه یکروزه گوشتی

اطلاعیه انجمن در خصوص متقاضیان صادرات تخم مرغ نطفه دار و جوجه یکروزه گوشتی

17 اردیبهشت
اطلاعیه انجمن در خصوص ثبت نادرست اطلاعات توزیع جوجه یکروزه گوشتی

اطلاعیه انجمن در خصوص ثبت نادرست اطلاعات توزیع جوجه یکروزه گوشتی

17 اردیبهشت
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یکروزه در تاریخ 20 خرداد 1398

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یکروزه در تاریخ 20 خرداد 1398

17 اردیبهشت
رفع ممنوعیت صادرات محصولات طیور

رفع ممنوعیت صادرات محصولات طیور

17 اردیبهشت
بخشنامه سن حذف گله در 66 هفتگی (معاونت امور تولیدات دامی)

بخشنامه سن حذف گله در 66 هفتگی (معاونت امور تولیدات دامی)

16 اردیبهشت
اطلاعیه انجمن در خصوص کاهش سن حذف مزارع مرغ مادر گوشتی به 66 هفته

اطلاعیه انجمن در خصوص کاهش سن حذف مزارع مرغ مادر گوشتی به 66 هفته

11 اردیبهشت
نامه انجمن به دفتر طیور وزارت محترم جهاد کشاورزی در خصوص برگزاری کارگروه برنامه ریزی تولید

نامه انجمن به دفتر طیور وزارت محترم جهاد کشاورزی در خصوص برگزاری کارگروه برنامه ریزی تولید

7 اردیبهشت
نامه واحد ماکادام در خصوص نحوه فعالیت واحد مرغ مادر شرکت تعاونی 1119 ماکادام

نامه واحد ماکادام در خصوص نحوه فعالیت واحد مرغ مادر شرکت تعاونی 1119 ماکادام

4 اردیبهشت
اطلاع رسانی در خصوص عدم همکاری واحد جنوب خراسان با واحد ماکادام

اطلاع رسانی در خصوص عدم همکاری واحد جنوب خراسان با واحد ماکادام

28 فروردین
مکاتبات انجمن در خصوص واکسن

مکاتبات انجمن در خصوص واکسن

آخرین خبر ها

بدون تصویر
20 مهر 1398

سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی

ادامه
بدون تصویر
16 مهر 1398

ورودیه و حق عضویت مصوب مجمع عمومی سال 1398

ادامه
بدون تصویر
8 مهر 1398

فروش خروس مازاد

ادامه
بدون تصویر
6 مهر 1398

جمع تخم مرغ ارسالی به سردخانه های سارویه و کوثر تا تاریخ 4 مهر 98

ادامه
بدون تصویر
2 مهر 1398

سامانه نهاده های کشاورزی

ادامه
بدون تصویر
31 شهریور 1398

اعلام سهمیه ذرت واحد ها به مراکز استانی پشتیبانی امور دام

ادامه
بدون تصویر
24 شهریور 1398

اقدامات لازم جهت پیشگیری از آنفلوانزای طیور

ادامه
بدون تصویر
9 شهریور 1398

موافقت نامه کتبی به همراه شماره مدیر مسئول واحد جهت دریافت پیامک از خط سازمانی انجمن

ادامه
بدون تصویر
2 شهریور 1398

متن صورت جلسه در دفتر طیور سازمان دامپزشکی در خصوص بررسی وضعیت کشتار طیور در پایان دوره

ادامه
بدون تصویر
16 مرداد 1398

جدول فواصل جوجه ریزی مزارع گوشتی

ادامه

محل تبلیغات شما

آخرین مقالات علمی

بدون تصویر
8 آذر 1396

کتاب های راهنمای تجارت با کشور های مختلف

ادامه
بدون تصویر
8 آذر 1396

واکسیناسیون جوجه های یکروزه در کارخانه جوجه کشی

ادامه
بدون تصویر
8 آذر 1396

آنفلوانزای پرندگان

ادامه
بدون تصویر
8 آذر 1396

بررسی الگوهای مکانی و عوامل خطر آنفلوانزای پرندگان در طیور بومی و صنعتی کشور

ادامه

همکاران