از مزرعه تا سفره، ثبات و کیفیت، سود همگانی از مزرعه تا سفره، ثبات و کیفیت، سود همگانی
آموزش و فناوری، بهره وری، اقتصاد سلامت آموزش و فناوری، بهره وری، اقتصاد سلامت
اقتصاد سلامت مردم، سلامت اقتصادی مردم اقتصاد سلامت مردم، سلامت اقتصادی مردم

در حال بارگزاری ....

اطلاعیه های شش ماه گذشته

16 مرداد
اطلاعیه مهم انجمن در خصوص جمع آوری تخم مرغ نطفه دار مورخ 15 مرداد 1399

اطلاعیه مهم انجمن در خصوص جمع آوری تخم مرغ نطفه دار مورخ 15 مرداد 1399

23 تیر
اطلاعیه مهم و فوری انجمن مورخ 1399/4/23 در خصوص ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار

اطلاعیه مهم و فوری انجمن مورخ 1399/4/23 در خصوص ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار

15 تیر
اطلاعیه انجمن در خصوص تمدید مهلت ارسال تخم مرغ به سردخانه کوثر تا تاریخ 17 تیر 1399

اطلاعیه انجمن در خصوص تمدید مهلت ارسال تخم مرغ به سردخانه کوثر تا تاریخ 17 تیر 1399

10 تیر
سهمیه متیونین و لیزین مزارع مرغ مادر گوشتی - تیر 1399

سهمیه متیونین و لیزین مزارع مرغ مادر گوشتی - تیر 1399

9 تیر
اطلاعیه انجمن مورخ 9 تیر 1399 در خصوص ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار

اطلاعیه انجمن مورخ 9 تیر 1399 در خصوص ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار

4 تیر
اطلاعیه تمدید مهلت ارسال تخم مرغ نطفه دار تا تاریخ 11 تیر 1399

اطلاعیه تمدید مهلت ارسال تخم مرغ نطفه دار تا تاریخ 11 تیر 1399

2 تیر
اطلاعیه انجمن در خصوص تمدید مهلت ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار(مورخ 2 تیر 1399)

اطلاعیه انجمن در خصوص تمدید مهلت ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار(مورخ 2 تیر 1399)

27 خرداد
اطلاعیه انجمن مورخ 27 خرداد 1399 (پیرو اطلاعیه شماره 99-1317 مورخ 26 خرداد 1399) در خصوص اعلام سهمیه نهاده ذرت و کنجاله سویا

اطلاعیه انجمن مورخ 27 خرداد 1399 (پیرو اطلاعیه شماره 99-1317 مورخ 26 خرداد 1399) در خصوص اعلام سهمیه نهاده ذرت و کنجاله سویا

26 خرداد
اطلاعیه انجمن مورخ 26 خرداد 1399در خصوص اختصاص سهمیه ذرت و سویا (مرحله اول)

اطلاعیه انجمن مورخ 26 خرداد 1399در خصوص اختصاص سهمیه ذرت و سویا (مرحله اول)

21 خرداد
اطلاعیه مهم و فوری در خصوص ثبت اطلاعات در سامانه سماصط مورخ 21 خرداد 1399

اطلاعیه مهم و فوری در خصوص ثبت اطلاعات در سامانه سماصط مورخ 21 خرداد 1399

20 خرداد
اطلاعیه در خصوص صادرات و حواله های صادراتی

اطلاعیه در خصوص صادرات و حواله های صادراتی

13 خرداد
اطلاعیه مهم و فوری انجمن مورخ 13 خرداد 1399 در خصوص آدرس و اطلاعات سردخانه جدید جهت ارسال سهمیه تخم مرغ

اطلاعیه مهم و فوری انجمن مورخ 13 خرداد 1399 در خصوص آدرس و اطلاعات سردخانه جدید جهت ارسال سهمیه تخم مرغ

10 خرداد
اطلاعیه فوری انجمن مورخ 10 خرداد 1399 در خصوص ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار به سردخانه

اطلاعیه فوری انجمن مورخ 10 خرداد 1399 در خصوص ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار به سردخانه

8 خرداد
اطلاعیه مورخ 8 خرداد 99 در خصوص سردخانه جدید

اطلاعیه مورخ 8 خرداد 99 در خصوص سردخانه جدید

7 خرداد
اطلاعیه مهم انجمن در خصوص آدرس سردخانه جدید به نام ستاره پارس

اطلاعیه مهم انجمن در خصوص آدرس سردخانه جدید به نام ستاره پارس

7 خرداد
اطلاعیه مهم انجمن مورخ 7 خرداد 1399 در خصوص سهمیه اختصاص یافته تشویقی

اطلاعیه مهم انجمن مورخ 7 خرداد 1399 در خصوص سهمیه اختصاص یافته تشویقی

7 خرداد
اطلاعیه انجمن در خصوص مهلت ثبت زمانی آمار تخم مرغ چیده شده در دستگاه جوجه کشی

اطلاعیه انجمن در خصوص مهلت ثبت زمانی آمار تخم مرغ چیده شده در دستگاه جوجه کشی

6 خرداد
نامه دامپزشکی استان قزوین در خصوص ضرورت صدور گواهی بهداشتی حمل و درج مشخصات مرغ مادر بر روی کارتن تخم مرغ

نامه دامپزشکی استان قزوین در خصوص ضرورت صدور گواهی بهداشتی حمل و درج مشخصات مرغ مادر بر روی کارتن تخم مرغ

3 خرداد
اطلاعیه مهم  انجمن مورخ 3 خرداد 1399(در خصوص ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار)

اطلاعیه مهم انجمن مورخ 3 خرداد 1399(در خصوص ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار)

31 اردیبهشت
اطلاعیه مهم و فوری انجمن در خصوص سهمیه ارسال تخم مرغ نطفه دار در اردیبهشت 1399

اطلاعیه مهم و فوری انجمن در خصوص سهمیه ارسال تخم مرغ نطفه دار در اردیبهشت 1399

31 اردیبهشت
اطلاعیه انجمن در خصوص نحوه ارسال تخم مرغ نطفه دار اردیبهشت 1399

اطلاعیه انجمن در خصوص نحوه ارسال تخم مرغ نطفه دار اردیبهشت 1399

30 اردیبهشت
اطلاعیه انجمن و سهمیه ارسال تخم مرغ به سردخانه در اردیبهشت 1399

اطلاعیه انجمن و سهمیه ارسال تخم مرغ به سردخانه در اردیبهشت 1399

30 اردیبهشت
اطلاعیه انجمن در خصوص ثبت اطلاعات در سامانه سماصط

اطلاعیه انجمن در خصوص ثبت اطلاعات در سامانه سماصط

30 اردیبهشت
اطلاعیه انجمن در خصوص اطلاع رسانی واحدها پس از حذف اختیاری گله در سن بالای 56 هفته

اطلاعیه انجمن در خصوص اطلاع رسانی واحدها پس از حذف اختیاری گله در سن بالای 56 هفته

29 اردیبهشت
مصوبه جدید کارگروه برنامه ریزی تولید امور مرغ گوشتی در خصوص حذف اختیاری گله های بالای 56 هفته

مصوبه جدید کارگروه برنامه ریزی تولید امور مرغ گوشتی در خصوص حذف اختیاری گله های بالای 56 هفته

24 اردیبهشت
اطلاعیه انجمن مورخ 24 اردیبهشت 1399

اطلاعیه انجمن مورخ 24 اردیبهشت 1399

10 اردیبهشت
اطلاعیه بسیار مهم در خصوص طرج جمع آوری تخم مرغ نطفه دار در فروردین 1399

اطلاعیه بسیار مهم در خصوص طرج جمع آوری تخم مرغ نطفه دار در فروردین 1399

31 فروردین
اطلاعیه فوری انجمن در خصوص تمدید مهلت ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار مورخ 31 فروردین 1399

اطلاعیه فوری انجمن در خصوص تمدید مهلت ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار مورخ 31 فروردین 1399

30 فروردین
اطلاعیه مهم انجمن مورخ 30 فروردین 1399 (توضیحات در خصوص مصوبه عدم تولید جوجه)

اطلاعیه مهم انجمن مورخ 30 فروردین 1399 (توضیحات در خصوص مصوبه عدم تولید جوجه)

27 فروردین
اطلاعیه مهم انجمن در خصوص وضعیت جوجه یکروزه - مورخ 27 فروردین 1399

اطلاعیه مهم انجمن در خصوص وضعیت جوجه یکروزه - مورخ 27 فروردین 1399

26 فروردین
خریداری تخم مرغ های جمع آوری شده در سردخانه

خریداری تخم مرغ های جمع آوری شده در سردخانه

24 فروردین
کاهش سن حذف گله به 60 هفتگی

کاهش سن حذف گله به 60 هفتگی

24 فروردین
اطلاعیه انجمن در خصوص جمع آوری تخم مرغ نطفه دار مورخ 24 فروردین 1399

اطلاعیه انجمن در خصوص جمع آوری تخم مرغ نطفه دار مورخ 24 فروردین 1399

19 فروردین
سهمیه متیونین و لیزین برای گله های در جریان تولید و پرورش، بهمن و اسفند 1398

سهمیه متیونین و لیزین برای گله های در جریان تولید و پرورش، بهمن و اسفند 1398

18 فروردین
اطلاعیه لیست سهمیه اصلاحی ارسال تخم مرغ نطفه دار به سردخانه مورخ 18 فروردین 1399

اطلاعیه لیست سهمیه اصلاحی ارسال تخم مرغ نطفه دار به سردخانه مورخ 18 فروردین 1399

18 فروردین
اطلاعیه انجمن در خصوص معافی صادرات مرغ منجمد پایان دوره

اطلاعیه انجمن در خصوص معافی صادرات مرغ منجمد پایان دوره

17 فروردین
اطلاعیه مهم و فوری انجمن در خصوص فروش جوجه یکروزه (17فروردین1399)

اطلاعیه مهم و فوری انجمن در خصوص فروش جوجه یکروزه (17فروردین1399)

17 فروردین
اطلاعیه انجمن در خصوص صدور برگ قرنطینه جهت ارسال محموله تخم مرغ نطفه دار به مقصد سردخانه

اطلاعیه انجمن در خصوص صدور برگ قرنطینه جهت ارسال محموله تخم مرغ نطفه دار به مقصد سردخانه

16 فروردین
اطلاعیه در خصوص مشخصات سردخانه کوثر- آبیک قزوین جهت صدور برگ قرنطینه

اطلاعیه در خصوص مشخصات سردخانه کوثر- آبیک قزوین جهت صدور برگ قرنطینه

11 فروردین
اطلاعیه انجمن در خصوص سردخانه جهت فاز اول جمع آوری تخم مرغ نطفه دار فروردین 1399

اطلاعیه انجمن در خصوص سردخانه جهت فاز اول جمع آوری تخم مرغ نطفه دار فروردین 1399

11 فروردین
معرفی متقاضیان جوجه ریزی مرغ مادر آرین

معرفی متقاضیان جوجه ریزی مرغ مادر آرین

6 فروردین
اطلاعیه مهم و فوری انجمن - مورخ 6 فروردین 1399

اطلاعیه مهم و فوری انجمن - مورخ 6 فروردین 1399

27 اسفند
نامه دفتر محترم طیور در خصوص کاهش سن نگهداری گله به 62 هفتگی

نامه دفتر محترم طیور در خصوص کاهش سن نگهداری گله به 62 هفتگی

27 اسفند
جوجه ریزی سویه آرین در ماه های آتی

جوجه ریزی سویه آرین در ماه های آتی

27 اسفند
اطلاعیه (خیلی فوری) انجمن در خصوص جمع آوری تخم مرغ نطفه دار به همراه لیست سهمیه واحدها

اطلاعیه (خیلی فوری) انجمن در خصوص جمع آوری تخم مرغ نطفه دار به همراه لیست سهمیه واحدها

20 اسفند
تامین نهاده کنجاله سویا از سامانه بازارگاه

تامین نهاده کنجاله سویا از سامانه بازارگاه

19 اسفند
اطلاعیه خیلی فوری انجمن مورخ 19 اسفند 1398

اطلاعیه خیلی فوری انجمن مورخ 19 اسفند 1398

14 اسفند
اطلاعیه لیست سهمیه ذرت برای آذر تا بهمن 1398

اطلاعیه لیست سهمیه ذرت برای آذر تا بهمن 1398

10 اسفند
اطلاعیه سهمیه ذرت و کنجاله سویا تخصیص یافته تحویل شرکت پشتیبانی امور دام استان ها

اطلاعیه سهمیه ذرت و کنجاله سویا تخصیص یافته تحویل شرکت پشتیبانی امور دام استان ها

10 اسفند
سن نگهداری گله های مادر گوشتی از تاریخ 15 اسفند به 64 هفته تغییر نمود

سن نگهداری گله های مادر گوشتی از تاریخ 15 اسفند به 64 هفته تغییر نمود

21 بهمن
سن نگهداری گله مرغ مادر گوشتی - فوری و مهم - مورخ 21 بهمن 1398

سن نگهداری گله مرغ مادر گوشتی - فوری و مهم - مورخ 21 بهمن 1398

19 بهمن
اطلاعیه انجمن در خصوص عدم محدودیت جهت حذف گله پیش از سن مصوب

اطلاعیه انجمن در خصوص عدم محدودیت جهت حذف گله پیش از سن مصوب

آخرین خبر ها

بدون تصویر
31 تیر 1399

نامه اتاق بازرگانی ایران در خصوص میزان تعهد ارزی واحد های تولیدی

ادامه
بدون تصویر
26 خرداد 1399

فرم صادرات (تخم مرغ نطفه دار و جوجه یکروزه)

ادامه
بدون تصویر
12 خرداد 1399

برنامه ریزی تولید جوجه یکروزه مادر سویه آرین در سال 1399

ادامه
بدون تصویر
8 خرداد 1399

مهلت ثبت چیدش تخم مرغ نطفه دار در سامانه

ادامه
بدون تصویر
9 اردیبهشت 1399

نامه انجمن صنفی کارخانجات جوجه کشی استان مازندران

ادامه
بدون تصویر
27 فروردین 1399

توضیحات در خصوص صدور برگ قرنطینه جهت ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار

ادامه
بدون تصویر
20 فروردین 1399

تردد مجاز کامیون های حامل نهاده و جوجه یکروزه

ادامه
بدون تصویر
1 دی 1398

پیگیری دریافت سهمیه نهاده های تخصیص یافته در آبان ماه 1398

ادامه
بدون تصویر
26 آذر 1398

سوالات و نکات مورد نیاز جهت ثبت اطلاعات توزیع جوجه یکروزه در سامانه سماصط

ادامه
بدون تصویر
24 آذر 1398

فروش کنجاله سویا در سامانه بازارگاه

ادامه

محل تبلیغات شما

آخرین مقالات علمی

بدون تصویر
8 آذر 1396

کتاب های راهنمای تجارت با کشور های مختلف

ادامه
بدون تصویر
8 آذر 1396

واکسیناسیون جوجه های یکروزه در کارخانه جوجه کشی

ادامه
بدون تصویر
8 آذر 1396

آنفلوانزای پرندگان

ادامه
بدون تصویر
8 آذر 1396

بررسی الگوهای مکانی و عوامل خطر آنفلوانزای پرندگان در طیور بومی و صنعتی کشور

ادامه

همکاران