از مزرعه تا سفره، ثبات و کیفیت، سود همگانی از مزرعه تا سفره، ثبات و کیفیت، سود همگانی
آموزش و فناوری، بهره وری، اقتصاد سلامت آموزش و فناوری، بهره وری، اقتصاد سلامت
اقتصاد سلامت مردم، سلامت اقتصادی مردم اقتصاد سلامت مردم، سلامت اقتصادی مردم

در حال بارگزاری ....

اطلاعیه های شش ماه گذشته

22 دی
اطلاعیه انجمن در خصوص نوسان قیمت جوجه یکروزه

اطلاعیه انجمن در خصوص نوسان قیمت جوجه یکروزه

14 دی
نامه انجمن به شرکت پشتیبانی امور دام در خصوص توزیع نهاده های ذرت و کنجاله سویا

نامه انجمن به شرکت پشتیبانی امور دام در خصوص توزیع نهاده های ذرت و کنجاله سویا

9 دی
اطلاعیه انجمن در خصوص پیگیری وضعیت تعهدات صادراتی صادرکنندگان

اطلاعیه انجمن در خصوص پیگیری وضعیت تعهدات صادراتی صادرکنندگان

2 دی
اطلاعیه مهم  انجمن در خصوص جوجه ریزی مزارع مرغ مادر و نگهداری گله ها

اطلاعیه مهم انجمن در خصوص جوجه ریزی مزارع مرغ مادر و نگهداری گله ها

23 آذر
بازگشت دفتر انجمن به محل دائمی و اصلی

بازگشت دفتر انجمن به محل دائمی و اصلی

19 آذر
اطلاعیه انجمن در خصوص تقویت اقدامات بهداشتی و قرنطینه ایی

اطلاعیه انجمن در خصوص تقویت اقدامات بهداشتی و قرنطینه ایی

9 آذر
لیست سهمیه متیونین و لیزین در آذر 1398

لیست سهمیه متیونین و لیزین در آذر 1398

4 آذر
نامه سهمیه توزیع ذرت و کنجاله سویا به همراه لیست مزارع مرغ مادرگوشتی در استان ها

نامه سهمیه توزیع ذرت و کنجاله سویا به همراه لیست مزارع مرغ مادرگوشتی در استان ها

25 آبان
نامه صورت جلسه موضوع : مساعدت در جوجه ریزی (دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی)

نامه صورت جلسه موضوع : مساعدت در جوجه ریزی (دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی)

21 آبان
اطلاعیه مهم هیات مدیره انجمن در خصوص انتصاب دبیر محترم جدید انجمن جناب آقای مهندس محمدرضا صدیق پور

اطلاعیه مهم هیات مدیره انجمن در خصوص انتصاب دبیر محترم جدید انجمن جناب آقای مهندس محمدرضا صدیق پور

17 مهر
اطلاعیه انجمن در خصوص ثبت توزیع در سامانه سماصط و سن نگهداری گله

اطلاعیه انجمن در خصوص ثبت توزیع در سامانه سماصط و سن نگهداری گله

16 مهر
ورودیه و حق عضویت مصوب مجمع عمومی سال 1398

ورودیه و حق عضویت مصوب مجمع عمومی سال 1398

15 مهر
اطلاعیه جدید در خصوص مهلت خرید سهمیه متیونین و لیزین تا 23 مهر 1398

اطلاعیه جدید در خصوص مهلت خرید سهمیه متیونین و لیزین تا 23 مهر 1398

10 مهر
ساعت کار جدید انجمن

ساعت کار جدید انجمن

10 مهر
اطلاعیه مهم انجمن در خصوص جمع آوری تخم مرغ و کنترل بازار مورخ 10 مهر1398

اطلاعیه مهم انجمن در خصوص جمع آوری تخم مرغ و کنترل بازار مورخ 10 مهر1398

7 مهر
اطلاعیه انجمن در خصوص سهمیه تخم مرغ نطفه دار واحدها

اطلاعیه انجمن در خصوص سهمیه تخم مرغ نطفه دار واحدها

6 مهر
اطلاعیه انجمن در خصوص پایان مهلت ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار به سردخانه

اطلاعیه انجمن در خصوص پایان مهلت ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار به سردخانه

1 مهر
اطلاعیه دستورالعمل و لیست سهمیه لیزین و متیونین مرحله سوم و چهارم

اطلاعیه دستورالعمل و لیست سهمیه لیزین و متیونین مرحله سوم و چهارم

30 شهریور
نامه پشتیبانی امور دام به نمایندگان استانی در خصوص تحویل ذرت

نامه پشتیبانی امور دام به نمایندگان استانی در خصوص تحویل ذرت

28 شهریور
اطلاعیه مهم در خصوص ارسال سهمیه واحدها به سردخانه (مهلت ارسال 31 شهریور 98)

اطلاعیه مهم در خصوص ارسال سهمیه واحدها به سردخانه (مهلت ارسال 31 شهریور 98)

27 شهریور
اطلاعیه اعلام سهمیه ذرت و لیست سهمیه واحدهای مرغ مادر گوشتی

اطلاعیه اعلام سهمیه ذرت و لیست سهمیه واحدهای مرغ مادر گوشتی

26 شهریور
اطلاعیه مهم و فوری در خصوص جریمه عدم ارسال (20000 ریال)

اطلاعیه مهم و فوری در خصوص جریمه عدم ارسال (20000 ریال)

23 شهریور
شماره تلفن های کارشناسان انجمن در خصوص هماهنگی جهت ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار به سردخانه سارویه مازندران

شماره تلفن های کارشناسان انجمن در خصوص هماهنگی جهت ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار به سردخانه سارویه مازندران

17 شهریور
اطلاعیه انجمن و لیست سهمیه تخم مرغ نطفه دار جهت ارسال به سردخانه - شهریور 1398

اطلاعیه انجمن و لیست سهمیه تخم مرغ نطفه دار جهت ارسال به سردخانه - شهریور 1398

16 شهریور
اطلاعیه انجمن در خصوص سن نگهداری گله (64 هفته)

اطلاعیه انجمن در خصوص سن نگهداری گله (64 هفته)

16 شهریور
نامه دفتر امور طیور در خصوص نگهداری گله مادر گوشتی طبق سن مصوب

نامه دفتر امور طیور در خصوص نگهداری گله مادر گوشتی طبق سن مصوب

13 شهریور
اطلاعیه انجمن در خصوص صادرات جوجه یکروزه و تخم مرغ نطفه دار(به همراه فرم مشخصات محموله صادراتی)

اطلاعیه انجمن در خصوص صادرات جوجه یکروزه و تخم مرغ نطفه دار(به همراه فرم مشخصات محموله صادراتی)

10 شهریور
اطلاعیه شماره 4 انجمن در خصوص عدم معدوم سازی جوجه یکروزه

اطلاعیه شماره 4 انجمن در خصوص عدم معدوم سازی جوجه یکروزه

2 شهریور
اطلاعیه شماره 3 انجمن در خصوص بازار فروش و قیمت جوجه یکروزه

اطلاعیه شماره 3 انجمن در خصوص بازار فروش و قیمت جوجه یکروزه

2 شهریور
اطلاعیه شماره 2 انجمن در خصوص بازار فروش و قیمت جوجه یکروزه

اطلاعیه شماره 2 انجمن در خصوص بازار فروش و قیمت جوجه یکروزه

30 مرداد
اطلاعیه شماره 1 انجمن در خصوص بازار فروش و قیمت جوجه یکروزه

اطلاعیه شماره 1 انجمن در خصوص بازار فروش و قیمت جوجه یکروزه

27 مرداد
تصمیمات جلسه ستاد تنظیم بازار مورخ 13 مرداد 1398 برای گوشت مرغ

تصمیمات جلسه ستاد تنظیم بازار مورخ 13 مرداد 1398 برای گوشت مرغ

22 مرداد
اطلاعیه در خصوص فرم مشخصات جهت سهمیه متیونین و لیزین مرحله دوم (تیر 1398)

اطلاعیه در خصوص فرم مشخصات جهت سهمیه متیونین و لیزین مرحله دوم (تیر 1398)

22 مرداد
مهلت پرداخت جهت سهمیه متیونین و لیزین مرحله دوم (تیر98)

مهلت پرداخت جهت سهمیه متیونین و لیزین مرحله دوم (تیر98)

19 مرداد
اطاعیه دستورالعمل به همراه لیست سهمیه متیونین و لیزین تیر ماه 1398

اطاعیه دستورالعمل به همراه لیست سهمیه متیونین و لیزین تیر ماه 1398

19 مرداد
اطلاعیه انجمن در خصوص واکسن MS

اطلاعیه انجمن در خصوص واکسن MS

8 مرداد
اطلاعیه انجمن در خصوص دریافت صورت حساب متیونین و لیزین تحویلی از انبار فرهمند

اطلاعیه انجمن در خصوص دریافت صورت حساب متیونین و لیزین تحویلی از انبار فرهمند

1 مرداد
اطلاعیه انجمن در خصوص قیمت مصوب کارگروه تنظیم بازار برای جوجه یکروزه گوشتی -سال  1398

اطلاعیه انجمن در خصوص قیمت مصوب کارگروه تنظیم بازار برای جوجه یکروزه گوشتی -سال 1398

29 تیر
ثبت اطلاعات دریافت سهمیه نهاده ها در سامانه الکترونیکی محصولات کشاورزی (تاک)

ثبت اطلاعات دریافت سهمیه نهاده ها در سامانه الکترونیکی محصولات کشاورزی (تاک)

آخرین خبر ها

بدون تصویر
15 دی 1398

مزایده فروش واحد مرغ مادر گوشتی

ادامه
بدون تصویر
1 دی 1398

پیگیری دریافت سهمیه نهاده های تخصیص یافته در آبان ماه 1398

ادامه
بدون تصویر
26 آذر 1398

سوالات و نکات مورد نیاز جهت ثبت اطلاعات توزیع جوجه یکروزه در سامانه سماصط

ادامه
بدون تصویر
24 آذر 1398

فروش خروس مازاد

ادامه
بدون تصویر
24 آذر 1398

فروش کنجاله سویا در سامانه بازارگاه

ادامه
بدون تصویر
4 آذر 1398

پذیرش دانشجو در رشته های کشاورزی مرکز آموزش علمی کاربردی کشاورزی بهارآوران نسترن

ادامه
بدون تصویر
21 آبان 1398

سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی

ادامه
بدون تصویر
21 آبان 1398

نمایشگاه دام و طیور - استان کردستان- 3 الی 6 دی ماه 1398

ادامه
بدون تصویر
21 آبان 1398

کاهش قیمت کنجاله سویا در انبار های پشتیبانی امور دام

ادامه
بدون تصویر
20 مهر 1398

سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی

ادامه

محل تبلیغات شما

آخرین مقالات علمی

بدون تصویر
8 آذر 1396

کتاب های راهنمای تجارت با کشور های مختلف

ادامه
بدون تصویر
8 آذر 1396

واکسیناسیون جوجه های یکروزه در کارخانه جوجه کشی

ادامه
بدون تصویر
8 آذر 1396

آنفلوانزای پرندگان

ادامه
بدون تصویر
8 آذر 1396

بررسی الگوهای مکانی و عوامل خطر آنفلوانزای پرندگان در طیور بومی و صنعتی کشور

ادامه

همکاران