درحال بارگذاری اطلاعات...

درحال بارگذاری اطلاعات
 
 
   
 
1397/03/24: آگهی دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یکروزه - 11 تیر 1397:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 13970411.pdf
1397/03/12: اطلاعیه انجمن در خصوص واحدهای بالای 64 هفته که موفق به حذف گله خود تا تاریخ 10 خرداد 1397 نشده اند.:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 970310.jpg
1397/03/08: اطلاعیه مهم و فوری در خصوص اصلاح تاریخ مهلت ارسال سهمیه به سردخانه تا 20 خرداد 1397:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 13970308.jpg
1397/03/07: اطلاعیه بسیار مهم : لیست سهمیه در نظر گرفته شده برای کلیه مزارع مرغ مادر گوشتی به جهت ارسال به سردخانه:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
1397/03/03: اطلاعیه بسیار مهم: در خصوص کاهش سن نگهداری گله به 64 هفتگی و جمع آوری تخم مرغ نطفه دار:
  اطلاعیه بسیار مهم انجمن به پیوست می باشد.
فایل الصاقی: 13970303.jpg
1397/02/19: اطلاعیه انجمن در خصوص حذف گله های پیر موجود در بازار:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 970219.jpg
1397/02/06: فرم ارسال کد اپیدمیولوژیک واحدها به انجمن:
  لطفا اطلاعیه به همراه فرم پیوست را، جهت ارسال کد اپیدمیولوژیک (کد دامپزشکی) به انجمن دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 970205.pdf
1397/02/05: اطلاعیه انجمن در خصوص حذف گله های پیر در سن استاندارد:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 970204.jpg
1397/01/22: نامه وزارت جهاد کشاورزی در خصوص نظارت بر سامانه سماصط:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: IMG.jpg
1397/01/21: اطلاعیه انجمن در خصوص مشارکت یا اجاره واحد های مرغ مادرگوشتی:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید
فایل الصاقی: 8287.pdf
1397/01/14: مصوبات چهاردهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 961226.jpg
1396/12/27: ممنوعیت انجام واکسیناسیون غیر مجاز آنفلوانزای فوق حاد H5 پرندگان:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: IMG_0001.pdf
1396/12/21: ثبت دقیق اطلاعات بیمه نامه در سامانه سابکا:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: IMG_0003.pdf
1396/12/16: اطلاعیه مهم: کاهش سن نگهداری گله مرغ مادر گوشتی به 68 هفته:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 13961216.jpg
1396/12/09: اطلاعیه شماره 8121 مورخ 9 اسفند 1396 انجمن در خصوص ثبت توزیع جوجه در سامانه سماصط:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 961209.pdf
1396/11/29: اطلاعیه مورخ 29 بهمن 1396 انجمن در خصوص عرضه جوجه یکروزه در بورس کالا:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 13961129.pdf
1396/11/16: اطلاعیه وزارت جهاد کشاورزی: تاکید بر فعالیت واحد های مرغ مادر گوشتی و مرغ گوشتی در سامانه سماصط:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 13961116.pdf
1396/11/14: لیست واحد های مرغ مادر که عملکرد قابل قبولی در ثبت اطلاعات سامانه سماصط نداشته اند:
  در صورت نیاز به اطلاع از درج نام واحد مرغ مادر در این لیست با واحد اطلاعات و آمار انجمن تماس بگیرید.
فایل الصاقی: 961110.pdf
1396/11/05: توافقنامه مابین انجمن و اتحادیه مرغداران گوشتی به پیوست سهمیه سی درصد جوجه تولیدی در بهمن و اسفند اصلاحی 8 بهمن 1396:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.اصلاحی 8 بهمن 1396
1396/11/04: اطلاعیه بسیار مهم انجمن مورخ 13961104:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 13961104.pdf
1396/11/02: نامه دبیر محترم انجمن به معاون محترم امور تولیدات دامی:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 13961102.pdf
1396/11/01: اطلاعیه مهم وزارت جهاد در خصوص کنترل قیمت جوجه یک روزه:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 13961101.pdf
1396/10/30: اطلاعیه انجمن در خصوص ثبت کلیه فروش جوجه در سامانه سماصط:
1396/10/27: اطاعیه بسیار مهم انجمن در خصوص عرضه 30 درصد تولید جوجه یکروزه در بورس:
  لطفا اطلاعیه بسیار مهم را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 961026.pdf
1396/10/27: قیمت پایه عرضه جوجه یکروزه در بورس کالا برای هفته آتی مبلغ 20.000 ریال با نوسان 20 درصد:
  اعضاء محترم بدین وسیله به استحضار می رساند قیمت پایه عرضه جوجه یکروزه در بورس کالا برای هفته آتی مبلغ 20.000 ریال با نوسان 20 درصد تعیین و به بورس اعلام شد.
فایل الصاقی: 971027.pdf
1396/10/25: افزایش سن نگهداری گله مرغ مادر گوشتی تا سن 70 هفته:
1396/10/23: اطلاعیه مهم انجمن در خصوص نوسانات قیمت در بازار جوجه یکروزه:
1396/10/05: فعالیت کلیه واحد های صنعت مرغ گوشتی در قالب سامانه سماصط:
1396/10/05: معرفی نماینده جهت تحویل چک تضمین برای بیمه طیور:
1396/10/02: اطلاعیه انجمن در خصوص عرضه 20 درصد تولید جوجه در بورس:
1396/09/20: اطلاعیه افزایش سن نگهداری گله تا 68 هفته:
  لطفا اطلاعیه مهم انجمن را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 960920.pdf
1396/09/04: نامه انجمن به همراه طرح ساماندهی جوجه یکروزه گوشتی:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: طرح.pdf
1396/09/04: نظرسنجی سراسری از طریق موسسه ایسپا:
1396/08/04: اطلاعیه توضیحی انجمن در خصوص ثبت توزیع جوجه در سماسط و عرضه جوجه در بورس:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 13960804.pdf
1396/08/03: اطلاعیه مهم جهاد در خصوص توزیع جوجه یکروزه به مزارع مرغ گوشتی:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: IMG_0001.pdf
1396/07/25: اطلاعیه سازمان دامپزشکی: ممنوعیت نقل و انتقال کود مرغی:
1396/07/17: مدیریت سن نگهداری گله های مرغ مادر گوشتی:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
1396/07/17: تشدید اقدامات امنیت زیستی و بهداشتی - قرنطینه ایی در واحد های مرغداری:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
1396/06/25: اطلاعیه مهم و فوری انجمن در خصوص کاهش سن نگهداری گله به 64 هفته:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 960625.pdf
1396/06/23: اطلاعیه انجمن در خصوص نگهداری گله های مرغ مادر با توجه به مصوبه 14 شهریور کارگروه برنامه ریزی تولید:
  لطفا ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: IMG_0001.pdf
1396/06/05: اطلاعیه انجمن در راستای تفاهم انجام شده با اتحادیه مرغداران گوشتی:
  لطفا ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 960605.pdf
1396/05/30: اطلاعیه انجمن در خصوص نگهداری گله های مرغ مادر بیش از سن مصوب:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
1396/05/29: شیوه نامه عرضه جوجه یکروزه از طریق سامانه صنعت طیور:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
1396/05/24: سهمیه زنجیره های تولید به همراه واحد های مرغ مادر مرتبط با زنجیره تولید:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: زنجیره.pdf
1396/05/21: دستورالعمل فعالیت مزارع مرغ مادر گوشتی:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
1396/05/18: اطلاعیه مهم شماره 2 در خصوص عرضه جوجه به بورس:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 13960518.pdf
1396/05/18: اطلاعیه مهم در خصوص تحویل جوجه یکروزه به اتحادیه مرغداران گوشتی به انضمام لیست سهمیه های مزارع مرغ مادر:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
1396/05/11: اطلاعیه بسیار مهم انجمن به همراه لیست سهمیه جوجه جهت ارائه به بورس کالا:
  لطفا فایل ضمیمه که شامل لیست سهمیه واحد های مرغ مادر می باشد را دریافت فرمایید.
1396/05/05: اطلاعیه تمدید مهلت قانونی عرضه جوجه در بورس کالا تا انتهای مرداد 96:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 960505.pdf
1396/04/20: تمدید مهلت عرضه جوجه در بورس کالا تا انتهای تیر 96:
فایل الصاقی: 960419.pdf
1396/04/07: مهم: کنترل حمل و نقل طیور زنده (لزوم دریافت بارنامه ای خودرو های حمل طیور زنده ):
  لطفا فایل پیوست را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 960404.pdf
1396/03/29: اطلاع رسانی شیوع مجدد بیماریهای فوق حاد تنفسی در طیور صنعتی و بومی:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: Info 960329.pdf
1396/03/27: اطلاعیه مهم انجمن پیرو اطلاعیه های نرخ صنفی و عرضه تولیدات در بورس کالا:
  لطفا بخشنامه جدید انجمن را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 960327.pdf
1396/03/13: اطلاعیه بسیار مهم انجمن در خصوص تصمیمات کمیته برنامه ریزی تولید و قیمت جوجه یکروزه:
  لطفا اطلاعیه بسیار مهم انجمن را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 13960313.pdf
1396/03/11: سن نگهداری گله های مزارع مرغ مادر به 66 هفته افزایش یافت:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 66.pdf
1396/03/11: اطلاعیه مهم در خصوص عرضه 20 درصد تولیدات مزارع مرغ مادر به بورس کالا:
  اطلاعیه بسیار مهم انجمن را که به پیوست می باشد دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 13960311.pdf
1396/03/02: اطلاعیه انجمن در خصوص توزیع جوجه از 3 خرداد 96 به قیمت مصوب 18000 ریال:
1396/02/18: اصلاحی سهمیه 30 درصدی فروش جوجه توافقی در اردیبهشت 1396:
  لطفا فایل ضمیمه را که به پیوست می باشد و در تاریخ 18 اردیبهشت ویرایش گردیده است دریافت فرمایید.زنجیره گروه نوید مرغ گیلان در انتهای لیست اضافه گردیده است.
1396/02/02: اطلاعیه مهم انجمن در خصوص قیمت جوجه در بهار 1396:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
1396/02/01: نامه سازمان حمایت در خصوص قیمت جوجه:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 13960127.pdf
1396/01/16: اطلاعیه انجمن در سال 1396:
1395/12/26: اطلاعیه انجمن در خصوص تشدید مسائل قرنطینه ای:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 13951226.pdf
1395/11/26: اطلاعیه انجمن در جهت رعایت توصیه های انجمن در خصوص بازار فروش جوجه یکروزه و نهادهای نظارتی:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 951126.pdf
1395/11/21: اطلاعیه انجمن در خصوص باقیمانده لیست تحویل سهمیه جوجه یکروزه در بهمن 1395:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 13951121 اطلاعیه.pdf
1395/11/17: اطلاعیه انجمن در خصوص تحویل سهمیه جوجه یکروزه در بهمن 1395:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 951116.pdf
1395/11/16: نکات مهم امنیت زیستی جهت پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان:
  نکات مهم امنیت زیستی جهت پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان
1395/10/29: اطلاعیه انجمن در خصوص محموله های کنجاله سویای بی کیفیت:
1395/10/25: اطلاعیه مهم انجمن در خصوص بهای فروش جوجه یکروزه گوشتی:
  با سلام، خواهشمند است، فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 951025.pdf
1395/09/23: اطلاعیه مهم انجمن در خصوص سن نگهداری گله های مزارع مرغ مادر گوشتی:
  لطفا اطلاعیه مهم انجمن را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 13950923.pdf
1395/09/16: نامه مهم در خصوص بیمه کردن طیور:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: بیمه طیور.jpg
1395/09/14: اطلاعیه مهم در خصوص بیمه کردن جوجه یکروزه:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
1395/09/09: اطلاعیه ستاد مقابله با بحران صنعت طیور کشور در خصوص آنفلوآنزای پرندگان:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: IMG_0001.pdf
1395/08/09: اطلاعیه انجمن در خصوص حذف گله های مزارع مرغ مادر:
  خواهشمند است فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: IMG.pdf
1395/07/28: اطلاعیه در خصوص بیمه نامه های جوجه یکروزه:
  لطفا فایل ضمیمه اطلاعیه در خصوص بیمه نامه های جوجه یکروزه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: IMG_0001.pdf
1395/07/05: اطلاعیه انجمن در خصوص برنامه ریزی تولید:
  خواهشمند است؛ فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 950705.pdf
1395/06/25: تاکید بر رعایت سن حذف 64 هفته برای واحد های مرغ مادر گوشتی:
  خواهشمند است؛ نامه تاکید بر رعایت سن حذف 64 هفته برای واحد های مرغ مادر گوشتی را که به صورت فایل پی دی اف ضمیمه می باشد دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 64weeks.pdf
1395/04/12: اطلاعیه مهم در خصوص امکان نگهداری گله مرغ مادر تا سن 64 هفته:
  با سلام و احترام همکار گرامی لطفا اطلاعیه مهم افزایش سن نگهداری گله تا 64 هفته جهت تولید جوجه یکروزه را دریافت فرمایید.
1395/02/27: لیست نهایی سهمیه، ارسال و صادرات تخم مرغ نطفه دار در اسفند 1394 و فروردین 1395:
  همکار محترم، لطفا لیست نهایی سهمیه، ارسال و صادرات تخم مرغ نطفه دار در اسفند 1394 و فروردین 1395 را که به صورت فایل پی دی اف تهیه گردیده است از قسمت فایل الصاقی دریافت فرمایید.بروزرسانی در تاریخ 27 ...
فایل الصاقی: Egg-new list 1395-02-27.pdf
1395/02/01: نامه دفتر امور طیور وزارت جهاد در خصوص ممنوعیت نگهداری گله های بیش از سن مصوب:
  با سلام و احترام لطفا فایل پیوست را از بخش الصاقی دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 13950201.jpg
1394/12/08: اطلاعیه دفتر امور طیور وزارت محترم جهاد در خصوص درج تاریخ حذف در سامانه:
  لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 13941208new.pdf
1394/12/08: اطلاعیه پیرو دستورالعمل ثبت اطلاعات حذف گله های مزارع مرغ مادر در سامانه:
  همکار گرامی نامه به صورت فایل پی دی اف ضمیمه می باشد.
فایل الصاقی: 13941208.pdf
1394/09/08: شرایط تولکبری به دلیل بیماری:
  اعضاء محترم با سلام؛به اطلاع آن دسته از همکاران که در دوره تولید به دلیل بیماری و کاهش تولید تصمیم به تولک بری دارند، می رساند که قبل از هر گونه اقدام سریعا مراتب را به سازمان دامپزشکی اطلاع دهند.لطفا...
فایل الصاقی: 940908.pdf
1394/01/24: رعایت ضوابط و مقررات پرورش توسط مزارع مادر گوشتی:
  لطفا اطلاعیه مهم را که به صورت فایل پی دی اف ضمیمه می باشد دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: IMG_0001.pdf
1394/01/24: ثبت درخواست جوجه ریزی در سامانه samatir.ir:
  لطفا اطلاعیه مهم را که به صورت فایل پی دی اف ضمیمه می باشد دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: IMG.pdf
1393/10/20: اطلاعیه بسیارمهم در خصوص حواله جوجه ریزی مزارع مرغ مادر گوشتی:
  لطفا اطلاعیه مهم را که به صورت فایل الصاقی ضمیمه می باشد، دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 13931015.pdf
1392/01/06: اطلاعیه انجمن در خصوص تولید جوجه یکروزه:
  همکار گرامی لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.
فایل الصاقی: 13920106.pdf
1390/05/26: تسویه حساب با انجمن به هنگام دریافت حواله جوجه ریزی:
  همکار گرامی فایل PDF اطلاعیه ضمیمه می باشد.
فایل الصاقی: 900528.pdf
1390/04/15: اطلاعیه مهم سازمان دامپزشکی کشور در خصوص رعایت نکات بهداشتی:
  همکار گرامی در صورت نیاز به کیفیت بالاتر نامه لطفا فایل ضمیمه را دریافت نمایید.
فایل الصاقی: 13900415.pdf.pdf
1390/01/14: لزوم اخذ مجوز دامپزشکی محل جهت جوجه ریزی:
1389/12/05: اطلاعیه در خصوص اعلام تغییرات گله های مزارع مرغ مادر به انجمن:
1389/12/05: اطلاعیه بسیار مهم در خصوص بیمه جوجه:
1389/11/28: اطلاعیه مهم در خصوص بیمه جوجه یکروزه تولیدی توسط مزارع مرغ مادر:
1389/01/28: پاسخ انجمن به قیمت گذاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان28/1/1389:
sponsors


login
نام کاربری:
کلمه عبور:
کلمه عبور فراموش شده؟


 
 
1397 © تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق است به
انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یک روزه
copyright