اخبار

26 خرداد 1398

لطفا نامه انجمن به انجمن کارخانجات جوجه کشی استان مازندران را، که به پیوست می باشد دریافت فرمایید.

13 خرداد 1398

لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.

18 بهمن 1397

واحدهای مرغداری از شمول کارهای سخت و زیان آور خارج شد . با رای شعبه 61 دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه مخاطرات سالن های مرغداری پایین تر از استاندارهای حداکثر غلظت آلایندگی میباشند از شمول کارهای سخت و زیان آور خارج شد. این موضوع یکی از دغدغه های مهم مرغداران پس از رسیدن سنوات کارگران به 20 سال بوده و جرائم ناشی از این قانون باعث بروز مشکلات عدیده ای برای کارگران و مرغداران شده بود .

18 آذر 1397

لطفا نامه پیوست که متعلق به اداره کل دامپزشکی استان تهران می باشد را دریافت فرمایید.

3 آبان 1397

لطفا فایل پی دی اف پیوست را دریافت فرمایید.

30 مرداد 1397

لطفا اطلاعیه در خصوص ثبت حذف گله مرغ مادر و توزیع جوجه یکروزه گوشتی در سامانه سماصط را دریافت فرمایید.

23 مرداد 1397

لطفا فایل ضمیمه را که شامل نامه معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی به همراه پیوست تصویب نامه وزیران می باشد را دریافت فرمایید.

14 مرداد 1397

کارگاه آموزشی مدیریت و بهداشت جوجه کشی