اخبار

29 شهریور 1399

لطفا دو برگ نامه در خصوص بسته حمایتی تشویقی برای تولید کنندگان مرغ سویه آرین را که به صورت فایل یک پارچه پی دی اف تهیه گردیده است در ضمیمه دریافت فرمایید.

19 شهریور 1399

نامه معاونت محترم امور تولیدات دامی را که ضمیمه می باشد دریافت فرمایید.

12 خرداد 1399

لطفا نامه دفتر امور طیور در خصوص صورت جلسه جوجه مادر تولیدی سویه آرین شرکت مرغ مادر دیزباد را که به پیوست می باشد دریافت فرمایید.

8 خرداد 1399

به نام خدا به اطلاع می رساند، نسبت به ورود اطلاعات تخم مرغ چیده شده در اردیبهشت ماه که منتج به تولید جوجه در خرداد ماه می باشد به کاربران جوجه کشی تا روز شنبه 10 خرداد مهلت داده می شود و سپس همانطور که در اطلاعیه مندرج در سایت انجمن اعلام گردید ورود اطلاعات تخم مرغ چیده شده در دستگاه جوجه کشی 48 ساعت و مهلت ثبت توزیع جوجه یکروزه گوشتی 72 ساعت خواهد بود.

9 اردیبهشت 1399

لطفا نامه پیوست را دریافت فرمایید.

27 فروردین 1399

با عرض سلام به اطلاع می رساند، در خصوص صدور برگ قرنطینه برای ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار به سردخانه مجوز برگ قرنطینه می بایست به نام سردخانه کوثر و به صورت تخم مرغ خوراکی صادر گردد و همچنین بروی تمامی کارتن ها نام واحد و تاریخ تولید درج گردد.

20 فروردین 1399

لطفا دو نامه پیوست را که در یک فایل تجمیع گردیده است دریافت فرمایید.