آگهی دعوت مجمع عمومی انجمن (نوبت دوم) 24 تیر 1398

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یکروزه ((نوبت دوم)) 24 تیر 1398- -10 صبح دوشنبه- -محل کانون توحید- تهران خیابان پرچم پلاک 70

  • 29 خرداد 1398
  • 381 بازدید
  • نسخه چاپی

لطفا فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.