آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یکروزه در تاریخ 20 خرداد 1398

لطفا اطلاعیه آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یکروزه را که در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 20 خرداد 1398 در محل کانون توحید واقع در خیابان توحید خیابان پرچم پلاک 70 مسجد و کانون توحید برگزار می گردد دریافت فرمایید.

  • 17 اردیبهشت 1398
  • 336 بازدید
  • نسخه چاپی