اطلاعیه در خصوص مشخصات سردخانه کوثر- آبیک قزوین جهت صدور برگ قرنطینه

لطفا اطلاعیه انجمن را که به پیوست می باشد دریافت فرمایید. کد اقتصادی:411117954386 کد پستی:3447139532 شناسه ملی:10101028770

  • 16 فروردین 1399
  • 278 بازدید
  • نسخه چاپی