جدول فواصل جوجه ریزی مزارع گوشتی

اطلاعیه سامانه سماصط: بر اساس مصوبه کمیته راهبری، فاصله جوجه ریزی واحدهای گوشتی تا پایان مردادماه صرفاً بر اساس رعایت حداقل فاصله دامپزشکی ( 15 الی 21 روز با توجه به شرایط واحد، از آخرین تخلیه ) می باشد. پس از آن بر اساس اطلاعیه ضمیمه محاسبه می گردد.

  • 16 مرداد 1398
  • 911 بازدید
  • نسخه چاپی