شماره تلفن های کارشناسان انجمن در خصوص هماهنگی جهت ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار به سردخانه سارویه مازندران

09358938557 آقای مهندس رنجبر------- 09113242539 آقای امیری-------- 09113112811-09374375085 آقای گیلک------ 09111244029 آقای جوادیان-------- کدپستی سردخانه سارویه:4849184996

  • 23 شهریور 1398
  • 451 بازدید
  • نسخه چاپی