فروش خروس مازاد

به اطلاع می رساند، 1- واحد مرغ مادر طیوران سیستم در استان آذربایجان غربی نظر دارد 800 قطعه خروس از آمیخته راس با سن 24 هفته به فروش برساند. تلفن:04433453044 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2- واحد مرغ مادر صفاهان در استان اصفهان نظر دارد 2000 قطعه خروس از آمیخته راس با سن 23 هفته که واکسن لارنگو مصرف نکرده است به فروش برساند. تلفن تماس:03136673832 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3- واحد مرغ مادر مام جوجه در نظر دارد 400 قطعه خروس از آمیخته راس با سن 25 هفته که واکسن لارنگو و ام اس مصرف نکرده است به فروش برساند. تلفن تماس:02166434163-02166594429

  • 20 شهریور 1398
  • 42 بازدید
  • نسخه چاپی