فروش خروس مازاد

به اطلاع می رساند، - واحد پیشرو صالح کاشمر، واقع در استان خراسان رضوی در نظر دارد 1100 قطعه خروس در سن 22 هفته بدون تزریق واکسن لارنگو به فروش رساند. تلفن:05155383521 --------- - واحد طیورپاییزان ابهر در نظر دارد تعداد 800 قطعه خروس از آمیخته راس که واکسن لارنگو تزریق نموده است در سن 24 هفتگی به فروش رساند. تلفن:02166904050 ------------ - واحد مینا طیور در نظر دارد 250 قطعه خروس از آمیخته راس که واکسن لارنگو تزریق کرده است و در سن 25 هفتگی می باشد به فروش رساند. تلفن:02166592184-5 ------------ - واحد سیمرغ خراسان در نظر دارد تعداد 800 قطعه خروس از آمیخته راس در سن 28 هفته که واکسن لارنگو تزریق نموده است به فروش برساند. تلفن تماس: 09153113097

  • 8 مهر 1398
  • 68 بازدید
  • نسخه چاپی