فروش خروس مازاد

به اطلاع می رساند، - واحد پیگیر، واقع در استان گلستان در نظر دارد: الف- تعداد 1200 قطعه خروس از آمیخته راس در سن 20 هفته که تزریق واکسن لارنگو انجام شده است ب- تعداد 1200 قطعه خروس از آمیخته آربراکرز در سن 20 هفتگی که تزریق واکسن لارنگو انجام شده است. را به فروش برساند.تلفن تماس: 09111585512 آقای شیردل

  • 11 آبان 1398
  • 73 بازدید
  • نسخه چاپی