فروش خروس مازاد

فروش خروس مازاد 1- شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در نظر دارد تعداد 800 قطعه خروس 23 هفته ی مزرعه 4 کرمان خود را از طریق مزایده به فروش برساند . لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت هماهنگی و دریافت اطلاعات با شماره ذیل تماس حاصل نمایند . 02166575232 - 09121598350 2- شرکت تعاونی 175 ارومیه در نظر دارد تعداد 500 قطعه خروس مازاد با سن 22 هفته که واکسن ام اس و لارینگو مصرف کرده است به فروش رساند. تلفن 09143417284-04432340899 آقای علیپور ---------- 3- شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در نظر دارد تعداد 1200 قطعه خروس 27 هفته ی فعال لارنگو نخورده ی مزرعه ساری خود را از طریق مزایده به فروش برساند . لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت هماهنگی و دریافت اطلاعات با شماره ذیل تماس حاصل نمایند . 02166575232 - 09121598350 ---------- 4-شرکت مرغ پرور استان مرکزی در نظر دارد 1000 قطعه خروس مازاد از آمیخته راس به سن 24 هفتگی و واکسن لارنگو مصرف نشده است، به فروش رساند.تلفن 02166909640 الی 2

  • 24 آذر 1398
  • 123 بازدید
  • نسخه چاپی