واحدهای مرغداری از شمول کارهای سخت و زیان آور خارج شد

واحدهای مرغداری از شمول کارهای سخت و زیان آور خارج شد . با رای شعبه 61 دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه مخاطرات سالن های مرغداری پایین تر از استاندارهای حداکثر غلظت آلایندگی میباشند از شمول کارهای سخت و زیان آور خارج شد. این موضوع یکی از دغدغه های مهم مرغداران پس از رسیدن سنوات کارگران به 20 سال بوده و جرائم ناشی از این قانون باعث بروز مشکلات عدیده ای برای کارگران و مرغداران شده بود .

  • 18 بهمن 1397
  • 757 بازدید
  • نسخه چاپی